Aktuality

LEVOČANOM SA BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ. ZÁUJEM O MHD STÚPA

mhd_levoca

Na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka poslanci Mesta Levoča prijali uznesenie o bezplatnej mestskej hromadnej doprave pre všetkých cestujúcich.

Bezplatná mestská hromadná doprava v Levoči splnila svoj účel a priniesla úžitok pre všetkých. Samospráva sa teší, že Levočania začali viac využívať verejnú dopravu. V januári tohto roka počet cestujúcich mestskou hromadnou dopravou stúpol o vyše 2000 oproti decembru minulého roku 2021.

Mestu Levoča sa vďaka zavedeniu bezplatného cestovania podarilo zvýšiť dopravnú vyťaženosť mestskej hromadnej dopravy a dospieť aj k zníženiu počtu osobných motorových vozidiel v centre mesta. Malými, ale o to potrebnejšími krokmi sa Mesto Levoča začalo uberať smerom k naplneniu Nízkouhlíkovej stratégie pre mesto, na čo poukazuje aj samotné zníženie emisnej zaťaženosti centrálnej mestskej zóny.

Bezplatná mestská hromadná doprava ľudí viac motivuje k jej využívaniu. Mesto Levoča sa bude snažiť znižovaním CO² aj naďalej aktívne zapájať do boja proti klimatickým zmenám.

Každý z nás môže ovplyvniť život na našej planéte a je len na nás ako sa k tomu postavíme a aký vzduch budeme dýchať.

Galéria