Aktuality

Levoča v novom šate. Levočania aj návštevníci si môžu vychutnávať prechádzku po vynovenej východnej časti Námestia Majstra Pavla

2

Mesto Levoča od roku 2011 postupne realizuje rekonštrukciu  Námestia Majstra Pavla. Dňa 26.1.2022 sa historické námestie v Levoči stalo stredom diania, kde prebehlo Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej časti Námestia Majstra Pavla II. etapa časť C.

V máji 2021 sa v Levoči začali stavebné práce na východnej časti historického námestia,  s názvom „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa – časť C. Realizátorom tejto časti rekonštrukcie námestia bola spoločnosť EUROVIA SK. Táto etapa bola pokračovaním komplexnej rekonštrukcie námestia od komunikácie medzi Bazilikou sv. Jakuba a Mestským úradom v Levoči po severnú časť námestia vrátane chodníka na Košickej ulici po križovanie s Mäsiarskou ulicou.

Projekt  bol financovaný Ministerstvom financií SR z prostriedkov určených na záchranu o obnovu pamiatok, MIRRI SR – program podpory menej rozvinutých regiónov a samotného rozpočtu mesta Levoča.

V rámci realizácie stavby bola kompletne zrekonštruovaná infraštruktúra, vodovod, kanalizácia, elektrické siete aj verejné osvetlenie. Bol uskutočnený aj archeologický prieskum. Na celej východnej časti námestia boli následne na komunikáciu a chodník,  uložené čadičové kocky a žulový  kameň. Mesto v rámci stavebných prác neopomenulo ani zeleň a boli vytvorené trávnaté plochy a vysadené dreviny, čo prispelo k oživeniu námestia.

Dňa 30.11.2021 boli stavebné práce ukončené, čím sa zmluvný termín dodržal.

Na území Mesta Levoča sa nachádzajú pamiatky Svetového kultúrneho dedičstva a   rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla bola a je dôležitou etapou ich sprístupnenia nielen pre samotných obyvateľov ale aj pre turistov, čo spomenul aj samotný primátor Mesta Levoča Miroslav Vilkovský : „Som presvedčený, že obyvatelia nášho mesta, ale aj návštevníci ocenia prínos tejto rekonštrukcie. Dosiahli sme ukončenie ďalšej ucelenej časti skrášlenia centra mesta zapísaného spolu s dielom Majstra Pavla v svetovom zozname pamiatok UNESCO. Som rád, že klimatické a poveternostné podmienky nám boli naklonené, aj vďaka tomu sa nám prestavba podarila v tak relatívne krátkom čase. Zrekonštruovanú východnú a južnú časť námestia si budú môcť obyvatelia vychutnať najmä v letných mesiacoch, kedy jeho krása a elegancia vyniknú  ešte viac.“

Dňa 26.1.2022 prebehlo Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej východnej časti Námestia Majstra Pavla v Levoči. Slávnostného aktu sa zúčastnili riaditeľ závodu Prešov spoločnosti Eurovia SK, a.s. Marek Reisinger, autorka projektu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla Mária Čutková a samozrejme primátor mesta Levoča  Miroslav Vilkovský.

Galéria