Aktuality

DEŇ OSLOBODENIA MESTA LEVOČA

1

Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Mesta Levoča dňa 27.1.2022 na Námestí Majstra Pavla primátor mesta Miroslav Vilkovský položil veniec k Pamätníku oslobodenia Levoče. V príhovore spomenul, že dátum 27. januára

1945 by si mal pamätať každý Levočan, pretože to bola významná udalosť, ktorá obrátila dni neistoty, bolesti a strachu na dni uvoľnenia a radosti zo slobody. Akékoľvek konflikty, nezhody, nepokoje by sa mali riešiť vyjednávaním, rozhovormi, presvedčovaním a hlavne – uvážlivým konaním. Treba si uvedomiť, že každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí a za každým človekom niekto v hĺbke srdca dlho smúti.

Galéria