Aktuality

Z otvorenia parkoviska hradobná priekopa

IMG_0845

Dnešné popoludnie bolo venované slávnostnému otvoreniu parkoviska pri hradobnej priekope v Levoči

 

Príhovor primátora mesta Levoča:

„Ctené dámy, vážení páni,dnešný deň je pre občanov nášho mesta mimoriadne výnimočný. Po niekoľkoročnom úsilí, po mnohých argumentáciách, sme sa dočkali chvíle slávnostného aktu otvorenia záchytného parkoviska v hradobnej priekope pri Košickej bráne. Cieľom tejto investičnej akcie Mesta Levoča bolo v prvom rade zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v historickom centre mesta, ale aj skvalitnenie služieb pre vodičov. Nové parkovisko prináša novú kvalitu nielen pre obyvateľov nášho mesta, ale aj obyvateľov okolitých obcí, turistov a v neposlednom rade aj pre vozidlá zamestnancov firiem a organizácií so sídlom na Námestí Majstra Pavla. Ako máte možnosť vidieť, vytvorených je 72 parkovacích miest a 3 parkovacie miesta sú vyhradené pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Financovanie uvedenej investičnej akcie pozostávalo z dotácie Ministerstva financií SR vo výške 150 000 eur, ako aj podpory NRO Akčného plánu vo výške 150 000 eur a Mesto Levoča prispelo sumou vo výške 247 700 eur, spolu teda náklady na výstavbu predstavujú zaokrúhlene sumu vo výške 548 000 eur. Vážení hostia, celé dielo bolo ukončené včas a kvalitne. Dovoľte mi týmto poďakovať zástupcom MF SR za poskytnutie finančných prostriedkov v rámci dotácie na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok, ďakujem štátnemu tajomníkovi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušanovi Veličovi, prednostovi Okresného úradu Mariánovi Smoradovi, za finančnú podporu našej požiadavky prostredníctvom Akčného plánu rozvoja málo rozvinutého okresu Levoča. Ďakujem aj ďalším zainteresovaným, ktorí majú podiel na realizácii stavby, či už ide o projektanta Ing. Kačalu, ktorý zabezpečil dôkladnú technickú prípravu, ďakujem Ing. Ivanovi Ondkovi, konateľovi firmy Arprog, ktorá uvedenú stavbu realizovala. Vďaka patrí v neposlednom rade aj zamestnancom mestského úradu, ktorí pomáhali riešiť vzniknuté problémy počas realizácie stavby. Ďakujem vám, milí spoluobčania, že svojou prítomnosťou znásobujete význam dnešného dňa, že sa môžete s nami podeliť o pocit oprávnenej spokojnosti z poctivo odvedenej a zodpovednej práce. Ďakujem za pozornosť“

 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili pozvaní hostia, poslanci Mestského zastupiteľstva a verejnosť. Otvorenie sprevádzalo folklórne vystúpenie žiakov ZŠ Štefana Kluberta. Moderovala Alžbeta Brnčalová.

 

Realizačný projekt niesol názov Parkovisko pri hradobnej priekope v Levoči. Osadených je tu 13 lavičiek, ktoré spolu so 4 smetnými košmi tvoria mobiliár. Parkovisko tvorí spolu 75 parkovacích miest, z čoho 3 miesta sú vyhradené pre invalidov. Náhradná výsadba po minuloročnom odstránení náletových drevín sa nebude realizovať, nakoľko šlo len o náletové dreviny, ktoré boli z priestoru staveniska odstránené. Aby sme v danom území zachovali čo najviac zelene, samotné parkovacie státia budú realizované pomocou ekorastrov. Tie zabraňujú tzv. pečateniu územia. Ekorastre ponúka spevnenie plôch bez narušenia pôdy a zároveň umožňujú dažďovej vode vsakovať. Odolávajú poveternostným podmienkam a nemajú vplyv na životné prostredie.

Dnešným slávnostným otvorením je projekt Parkovisko hradobná priekopa odovzdaný do užívania.

Mesto Levoča

Prílohy na stiahnutie

Galéria