Aktuality

Upozornenie – Orálna vakcinácia líšok proti besnote

oralna vakcinacia lisok

Vážení občania!

Dovoľte nám upozorniť Vás na prebiehajúcu orálnu vakcináciu líšok (6.4.- 18.4.2021). Letecké pokladanie vakcín z letiska Poprad bude vykonané na celom území Prešovského kraja, s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km štvorcový, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou, alebo čerstvým poranením je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné si  ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať.

Vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., obsahuje oslabený vakcinačný kmeň besnoty pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek /blistrov/, ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie. Vakcinačný vírus je možné odlíšiť od terénneho vírusu pomocou monoklonálnych protilátok. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

MVDr., JUDr. Peter Žoldoš, PhD. ,  riaditeľ RVPS Poprad

Galéria