Aktuality

Spolupráca s poľským partnerom má podporiť kultúrne hodnoty a turizmus

PHOTO-2021-05-14-11-51-14

V Starom Saczi  primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA a primátor mesta Starý Sacz Mgr. Jacek Lelek podpísali Partnerskú zmluvu za účelom implementácie projektu Radnica otvorená komunitám.

Projekt bude financovaný v rámci programu Finančných mechanizmov EHP CLT „Kultúra“.

Dokument deklaruje spoločnú spoluprácu, spoločné úsilie za obnovu a zachovanie kultúrneho dedičstva a podporu cestovného ruchu.

Cieľmi projektu sú rekonštrukcia a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky  – Radnice,  zvýšenie povedomia o kultúrnych a spoločenských problémoch, prispievanie k ich riešeniu, podpora kreatívneho priemyslu a nadviazanie medzinárodnej spolupráce.

Primárnym cieľom daného projektu  je revitalizácia a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovej rezervácii nachádzajúcej sa v samom srdci mesta, ale tiež posilnenie mäkkých aktivít a kultúrneho života samosprávy. Mäkké aktivity  podrobnejšie rozpracovávajú predstavené ciele. Je možné ich rozdeliť do štyroch hlavných kategórií. Kultúrno-spoločenské aktivity a festivaly (Vítanie jari, Dni Majstra Pavla, Karpatský trh remesiel, Starosadecká jesenná,  privítanie nového roka  atď.). Po druhé, vzdelávacie semináre pre miestnych študentov a žiakov na tému   podnikanie v kreatívnom priemysle . Tretia kategória patrí povinnej diseminácii, v rámci ktorej sa uskutočnia tri hlavné konferencie sprevádzané sériou kultúrnych podujatí a tlačovými konferenciami. Pre širšiu verejnosť sa   uskutoční seminár o ochrane kultúrneho dedičstva, ktorý podčiarkuje dôležitosť zápisu Levoče v UNESCO. V neposlednom rade modernizačné aktivity s nórskymi a poľskými partnermi, miestnymi a národnými influencermi a blogermi zamerané na brainstorming aktivít propagujúcich Levoču ako „Mesto, ktoré nemôžete prehliadnuť“ uviedol  primátor mesta Miroslav Vilkovský.

Podľa Jaceka Leleka, primátora mesta Starý Sacz  „veľmi sa teším z  dlhodobej, úspešnej a spoločnej spolupráce a táto partnerská zmluva deklaruje ďalšie možnosti rozvoja vzájomného partnerstva s dôrazom na kultúrne obohatenie všetkých zúčastnených strán projektu“.

 

Galéria