Aktuality

Slávnostné fanfáry mesta Levoča

236885067_3058891721014143_851624909423136959_n

Primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA predstavil 14. augusta 2021 starostovi časti Muratpasa-Antalya pánovi Umitovi Uysalovi a členom delegácie z partnerského mesta Lancut hudobné zoskupenie Brass Collegium.

Pri tejto príležitosti jej členovia pripravili krásne prekvapenie a primátorovi mesta darovali skladbu anonymného skladateľa, z Pestrého zborníka levočského zachovaného z 17. storočia, ktorá sa zachovala dodnes .

Pán primátor uvedený dar prijal s obrovskou radosťou a teší sa, že uvedená skladba bude oficiálne slávnostnou fanfárou mesta Levoča pri všetkých oficiálnych podujatiach organizovaných Mestom Levoča.

Galéria