Aktuality

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 – DÔLEŽITÝ OZNAM

sobd2021-logo2

Mesto Levoča oznamuje, že počas posledného víkendu asistovaného sčítania obyvateľov 2021 upravuje prevádzkové hodiny kontaktného miesta v budove Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4 takto:

Sobota 12. 6. 2021 – 8.00 – 16.00

Nedeľa 13. 6. 2021 – 8.00 – 16.00

V tomto čase bude umožnené sčítať sa všetkým obyvateľom, ktorí si svoju zákonnú povinnosť sčítať sa ešte nesplnili.

Linky Call centra +421 2 22 11 9999 a +421 2 20 92 4919 budú pre obyvateľov k dispozícii aj počas víkendu 12. – 13. 6. 2021,  a to v čase od 8.00 do 16.00, tzn. obyvateľ môže požiadať o mobilného asistenta aj počas posledného víkendu, kedy prebieha asistované sčítanie.

 

Tím mesta Levoča pre sčítanie obyvateľov 2021

 

 

 

 

Galéria