Aktuality

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

mhd_levoca

Na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2021 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva návrh primátora mesta týkajúci sa prevádzky mestskej hromadnej dopravy v meste Levoča. Zmena spočíva v tom, že s účinnosťou od 01. 01. 2022 bude v Levoči mestská hromadná doprava prepravovať všetkých cestujúcich bezplatne.

Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča