Aktuality

Levočská nemocnica má špičkové vybavenie Rádiodiagnostického oddelenia

Po roku rekonštrukcie Rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice AGEL Levoča sa pacienti i zamestnanci dočkali dlho očakávanej veľkej zmeny. Zrekonštruované rádiodiagnostické oddelenie sa so svojou novou tvárou nachádza v priestoroch pod psychiatriou a zároveň je prepojené s pripravovaným urgentným príjmom. Najväčším prínosom pre oddelenie je zakúpenie nových diagnostických prístrojov, ktorými sú CT prístroj, sonograf, digitálny RTG prístroj a digitálny mamograf s tomosyntézou, ktoré zvyšujú úroveň a kvalitu diagnostiky.

CT pracovisko po niekoľkomesačnej odstávke, ktorá bola ťažkou skúškou pre pacientov, spustilo prevádzku na novom prístroji vyššej rady PHILIPS Ingenuity Core 64 CT. Rekonštrukcia priestorov a moderné prístrojové vybavenie sú veľkým benefitom pre pacientov, ale i zamestnancov pracoviska. Hlavnou výhodou nového prístroja je nižšia radiačná záťaž, skrátenie doby vyšetrenia, väčší komfort pre pacientov, vyššia nosnosť vyšetrovacieho stola, čo bolo v predchádzajúcom období komplikáciou pre obéznych pacientov a softvérové vybavenie, hlavne angiografický program a CT kolonoskopia s virtuálnym zobrazením.

 

„Na CT pracovisku vykonávame široké spektrum vyšetrení hlavy, hrudníka, abdomenu a malej panvy, vyšetrenia pohybového aparátu a vyšetrenia ciev. Konvenčná diagnostika ochorení tráviacej trubice ustupuje do úzadia, v popredí sú endoskopické metódy a nové metodiky počítačovej tomografie         CT kolonoskopia s virtuálnym zobrazením a CT enterografia. Prevažnú časť kontrastných vyšetrení tvorí diagnostika nádorových ochorení a stagingové vyšetrenia pri onkologických ochoreniach. Dôležitou súčasťou v spektre vyšetrení sú angiografické vyšetrenia,“ informuje zástupca primára radiodiagnostického oddelenia MUDr. Matúš Rutkay.

Prednosťou CT je nízka miera invazivity v porovnaní s katetrizačnou angiografiou a vysoký stupeň priestorového rozlíšenia. V spolupráci s neurologickým oddelením sa na CT pracovisku realizujú rádiofrekvenčná ablácia nervových koreňov pod CT kontrolou, periradikulárna terapia a ozónoterapia pri ochoreniach pohybového aparátu. Najnovším trendom na CT pracovisku je realizácia intervenčných výkonov pod CT kontrolou – biopsie nádorov pečene, pankreasu, pľúc a obličiek, evakuácia a drenáž abscesových formácií. „Tieto výkony realizujeme nielen pre pacientov nášho regiónu, ale i pre pacientov z ostatných spádových oblastí. A vďaka našim dobrým výsledkom sa naše pracovisko dostalo do povedomia širokej odbornej verejnosti. Pre pacientov je to taktiež veľký benefit, pretože nemusia cestovať na tieto vyšetrenia do iných nemocníc,“ dodáva zástupca primára Matúš Rutkay.

 

Na mamografickom pracovisku bol v januári tohto roku uvedený do prevádzky nový moderný digitálny mamografický prístroj FUJI AMULET Innovality s tomosyntézou. „Je to nesporne jeden z najmodernejších prístrojov a spolu s tomosyntézou (realizácia vrstvových snímok rotáciou rtg lampy) sú neoddeliteľnou súčasťou a predpokladom kvalitnej a presnej diagnostiky nádorových ochorení prsníkov,“ vraví primárka rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Elena Loumová.

Hlavnou indikáciou tomosyntézy je hutný typ prsnej žľazy, predstavuje užitočný nástroj pre rozlíšenie kalcifikátov a nádorovej masy od pozadia či sumácií iných tkanív vyšetrovaného prsníka. Výhodou digitálnej mamografie je lepšia rozlišovacia schopnosť, vyššia senzitivita (dokáže zachytiť veľmi malé, niekoľkomilimetrové lézie), lepšia detekcia mikrokalcifikátov hlavne v hutných prsníkoch, väčší komfort pacientky pri vyšetrení, nižšia dávka žiarenia, archivácia obrazov v elektronickej podobe s bezpečným zálohovaním dát, eliminácia možnosti straty, či znehodnotenia obrazu časovým faktorom a zvýšená efektivita práce.

„Našou ambíciou je realizovať kvalitné mamografické vyšetrenia preventívne i diagnostické pre pacientky nielen nášho regiónu, ale i pacientky z ostatných spádových oblastí. Chceli by sme dosiahnuť vyššiu účasť žien na preventívnych vyšetreniach a dostať do ich povedomia dôležitosť mamografie ako jedinej modality, ktorá pomôže znížiť chorobnosť a úmrtnosť na nádorové ochorenia prsníkov,“ vysvetľuje odborníčka mamografických vyšetrení MUDr. Elena Loumová.

 

USG pracovisko spustilo prevádzku na novom prístroji HITACHI ARIETTA S70 už v októbri minulého roku. Je to moderný celotelový prístroj s farebným Dopplerom a doplnkovou elastografiou. Na pracovisku sa realizujú vyšetrenia orgánov dutiny brušnej, mäkkých tkanív, svalových štruktúr, lymfatických uzlín, prsníkov a cievneho systému. Dôležitou súčasťou sonografických vyšetrení je aj realizácia intervenčných výkonov pod USG kontrolou – bioptický odber tkanivových vzoriek prsníkov a mäkkých tkanív, zavedenie Frankovho vodiča pri nehmatných ložiskových zmenách predoperačne a aspiračné punkcie cýst.

„Naším cieľom je rozširovanie spektra intervenčných výkonov pod USG kontrolou na základe požiadaviek lekárov ostatných klinických odborov a zaviesť do spektra vyšetrení aj elastografické vyšetrenie pečene i prsníkov,“ opisuje možnosti USG pracoviska a jeho vízie primárka oddelenia.

 

RTG pracovisko sa môže pýšiť novým digitálnym RTG prístrojom PHILIPS Digital Diagnost so stropným závesom motorického stojana RTG lampy a výklopným vertigrafom, čo umožňuje lepšie ovládanie prístroja a lepší manažment pacienta. Ďalšou výhodou prístroja je možnosť vytvárať jeden obraz z viacerých obrazov, čo je prínosom hlavne pri ortopedických indikáciách na zobrazenie celej chrbtice pri skoliózach u detí a na zobrazenie dlhých kostí.

Výhodou nového RTG prístroja je vyššia kvalita obrazu, nižšia radiačná záťaž, možnosť úpravy obrazu v post processingu. Pracovisko je prepojené s informačným systémom nemocnice a výhodou je aj samozrejmá archivácia obrazov systéme PACS.

 

„Naše vynovené diagnostické pracovisko ponúka špičkovú zdravotnú starostlivosť vďaka modernej technike, zrekonštruovaným priestorom a odborníkom v tejto medicínskej oblasti. Sme hrdí, že vďaka novému vybaveniu a perfektnému tímu ľudí môžeme poskytovať tie najlepšie diagnostické vyšetrenia tým, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Našim pacientom,“ dodáva primárka rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Elena Loumová.

 

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377

Galéria