Aktuality

Ukončenie testovania, informácia – sídla a prevádzková doba MOM

covid19-4er

Vážení obyvatelia,

Mesto Levoča zabezpečovalo testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID 19 v MOM kino Úsmev v dňoch 9.2.2021 – 13.2.2021. O počte testovaných obyvateľov a počte pozitívnych sme vás pravidelne informovali. Za posledný deň, t. j. sobotu 13.2.2021 bolo otestovaných 692 obyvateľov, z toho 3 pozitívni.

Vzhľadom k tomu, že na území mesta Levoča pôsobia viaceré MOM, ktoré boli schválené rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Mesto Levoča neplánuje ďalej realizovať testovanie obyvateľstva v MOM kino Úsmev. Znamená to, že ostatné MOM sú zriadené rozhodnutím štátneho orgánu a ich počet svojím rozhodnutím reguluje štát. Zároveň podliehajú kontrole štátnych orgánov a ako také sú platené paušálnou mesačnou náhradou prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.

Dovoľujeme si vám poskytnúť informácie o ich sídle a prevádzkovej dobe. MOM, v ktorých nie je uvedená prevádzková doba, Mesto Levoča týmito informáciami nedisponuje. Zároveň Vás prosíme, využívať služby týchto mobilných odberových miest.