Aktuality

ĎAKUJEME

Primátor mesta Levoča sa poďakoval skautom zo 64. Zboru Štefana Kluberta v Levoči za pomoc pri distribúcii respirátorov ľuďom nad 65 rokov. Rovnako ďakuje za pomoc zamestnancom Mestského úradu v Levoči a Mestského kultúrneho strediska v Levoči, ktorí tiež podali pomocnú ruku.

Galéria