Aktuality

Budova autobusovej stanice v Levoči sa po rekonštrukcií stane opäť funkčnou

rDSC00089

Od septembra 2021 začala meniť svoj vzhľad, bude modernejšia.

Projekt „Rekonštrukcia a modernizáci autobusovej stanice v Levoči“ je financovaný z rozpočtu Mesta Levoča a z nenávratného finančného príspevku získaného v rámci výzvy č. IROP-CLLD-X653-512-001 vyhlásenej Občianskym združením MAS LEV, o.z pre Integrovaný regionálny operačný program.

Levoča sa podieľa na realizácií projektu päť percentným spolufinancovaním. Stavebné práce realizuje spoločnosť Alkon SV s.r.o. Spišská Nová Ves.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu budovy  autobusovej stanice v Levoči. Dôjde k dispozičným zmenám, vytvoreniu nových hygienických zariadení pre imobilných a zdravotne postihnutých. V rámci stavebných prác sa realizujú nové povrchové úpravy objektu, nové vnútorné rozvody inžinierskych sieti. Pre pocit bezpečnosti osôb, majetku a prevencie voči vandalizmu Mestská polícia v Levoči bude vynovenú budovu monitorovať kamerovým systémom. V priestoroch čakárne autobusovej stanice sa namontujú nové lavičky pre cestujúcich čakajúcich na autobusy. Vstup do budovy bude riešený ako bezbariérový, a to pomocou rampy. Realizuje sa kompletná výmena okien, dverí a soklovej časti budovy. Stará krytina sa demontuje a osadí sa nová. Okolo budovy autobusovej stanice je navrhnuté odstránenie existujúcich, časom  a užívaním poškodených spevnených plôch. V riešenom území sa plánujú vyhotoviť nové spevnené plochy z exteriérovej dlažby. V záujme Mesta Levoča je znova osadenie  bankomatu, ktorý by slúžil nielen Levočanom, ale aj širokej verejnosti.