Aktuality

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 ZAČÍNA 3. MÁJA

sobd2021-logo2

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 sa uskutoční v období

 od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

     Vyzývame všetkých obyvateľov mesta Levoča a zákonných zástupcov obyvateľov mesta Levoča, ktorí sa nesčítali sami vyplnením elektronického sčítacieho formulára na http://www.scitanie.sk v čase do 31. marca 2021, aby sa v priebehu od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 dostavili do kontaktného miesta v budove Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča a požiadali o asistované sčítanie prítomného stacionárneho asistenta sčítania.

Prevádzkový čas kontaktného miesta:

Pondelok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Štvrtok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 11.30

Tí, ktorí sa nemôžu dostaviť do kontaktného miesta, majú možnosť telefonicky požiadať o asistované sčítanie na mieste, kde sa zdržiavajú, na telefónnom čísle mesta Levoča: +421534190517 alebo +421534514014 klapka 117, alebo na telefónnom čísle call centra Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré je zverejnené na jeho webovom sídle: +421220924919.

Povinnosť sčítať sa ustanovuje zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každá povinná osoba sa pod sankciou pokuty musí sčítať! Vyzývame Vás na splnenie tejto povinnosti.

Ďalšie informácie v tejto veci uvádzame na https://www.levoca.sk/oznamy-mesta/2021/scitanie-obyvatelov-2021-prechadza-do-druhej-fazy/

 

Kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov v meste Levoča:

Ing. Jarmila Lisoňová

Email: jarmila.lisonova@levoca.sk

Telefón: 0911617444

 

Zverejnené:

– na úradnej tabuli mesta Levoča: 03. 05. 2021

– na webovom sídle mesta Levoča: 02. 05. 2021

Galéria