Aktuality

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI – PREŠOV EURÓPSKE MESTO KULTÚRY 2026

i_6257622

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (ďalej „EHMK“). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. Predchádzajúce Európske hlavné mestá kultúry ukázali, že hosťovanie titulu môže byť mimoriadnou príležitosťou ako regenerovať svoje mestské centrá, priniesť do mesta čerstvý život, kreativitu, návštevníkov a medzinárodné uznanie. Mnohé z miest, ktoré boli držiteľmi titulu, absolvovali nielen úspešný rok titulu, ale zaznamenali zároveň nebývalý prínos a pozitívny odkaz spojený s titulom.

Držiteľ titulu EHMK v Slovenskej republike na rok 2026 bude v poradí druhým Európskym hlavným mestom kultúry na Slovensku. Košice boli prvým slovenským mestom, ktoré hostilo tento prestížny titul v roku 2013. Názov víťazného projektu Košíc bol projekt Interface.

Mesto Prešov kandidovalo na prestížny európsky titul už v minulosti. V rámci súboja o titul EHMK 2013 však skončilo na druhom mieste, tesne za susednými Košicami. V snahe nadviazať na ich úspech preto úzko spolupracujeme priamo s členmi víťazného tímu z roku 2013, medzi ktorými je aj Michal Hudák z OZ Východné pobrežie. Cieľom realizačného tímu je pripraviť projekty s európskym rozmerom, ktoré budú aplikovateľné v ďalších veľkých mestách. „Je najvyšší čas spojiť sily mesta a súkromného kultúrneho sektora. Teraz máme šancu ukázať celému Slovensku, že môžeme byť lídrom v oblasti kultúry,“ uviedol hudobník Miro Tásler.

Kandidatúru mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 podporuje aj mesto Levoča. Vzájomnú spoluprácu v piatok 4. decembra potvrdili podpisom memoranda 1.viceprimátor Prešova JUDr. Vladimír Feľbaba a Ing. Miroslav Vilkovský, MBA.

Mesto Prešov chce totiž v rámci kandidatúry spájať umelcov zo všetkých sfér, vrátane hudobníkov, či výtvarníkov. Na príprave projektov ku kandidatúre na prestížny titul EHMK 2026 už teraz intenzívne pracuje realizačný tím zložený zo zástupcov úspešných umelcov a skúsených odborníkov. „Našou ambíciou je spracovať kvalitný projekt, ktorý nadviaže na kultúrne tradície našich predkov a tvorbu súčasných umelcov. Zároveň chceme zapojiť do prípravy čo najširšiu verejnosť, ktorá sa bude môcť vyjadriť k otázke kam by mala smerovať kultúra v našom meste,“ uviedol viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba, poverený zástupca mesta pre projekt Prešov Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Kandidatúra na titul EHMK 2026 pre mesto Prešov znamená naštartovanie novej etapy kultúrneho života a začiatok nového chápania kultúry v celom regióne. Zisk tohto prestížneho titulu môže pomôcť zmeniť tvár nášho mesta a vytvoriť Prešovu novú identitu. Dôležitá je však precízna príprava, na ktorej sa podieľa užší realizačný tím v zložení Matúš Binc, Peter Migaš, Lukáš Garbera a Erik Muľ. „Momentálne pracujeme na nosných projektoch, ktoré budú tvoriť kostru kandidatúry mesta Prešov. Všetky projekty predstavíme v bid booku, ktorý odovzdáme do konca roka 2020,“ uviedol konzultant projektu EHMK 2026 Peter Migaš.

zdroj: www.presov2026.eu a www.presov.sk

-LB-

Galéria