Agendy

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu – Občan

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Dotazník k žiadosti o pridelenie bytu.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa