Osoby

IMP

Ing. Miroslav Piteľ

  • Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
  • Klapka 123, Kancelária č. 1, 2. poschodie