Materiály - 18. zasadnutie Mestskej rady v Levoči

Materiály – 18. zasadnutie Mestskej rady v Levoči

18. zasadnutie Mestskej rady v Levoči
14. september 2021 /utorok/ o 10.00 h