Aktuality

Všetky aktuality

Primátor mesta Levoča na návšteve u maďarských partnerov v Keszthely

18. marca 2024

Uplynulý víkend navštívil primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský maďarské partnerské mesto Keszthely, ktoré si pripomínalo udalosti revolúcie 1848 – 1849 a boja za slobodu. Oslavy štartovali sprievodom z Hlavného námestia a pokračovali slávnostnou prehliadkou a prednáškami v záhrade Balatonského múzea, ktoré vo svojej stálej expozícii zobrazuje život jazera Balaton a jeho okolia. Počas mestskej slávnosti v záhrade Balatonského múzea vystúpili Mládežnícka […]

OKRESNÉ KOLA V BASKETBALE

18. marca 2024

Tento týždeň bude Mestská športová hala žiť basketbalom. Dnes a zajtra si tu svoje sily zmerajú žiačky a žiaci základných škôl z levočského okresu. V stredu budú súťažiť stredoškoláci. Na otvorení dnešného turnaja sa zúčastnil aj zástupca primátora mesta Pavol Papcun, ktorí mladým športovcom poprial veľa úspechov a poďakoval organizátorom z CVČ Olymp za usporiadanie turnaja. #levocamestovpohybe #basketbal

Technické služby začínajú s rekonštrukciou prvého prístreška na autobusovej stanici

15. marca 2024

Od pondelka 18. marca 2024 (od 8.00 hod.) začnú Technické služby Mesta Levoča s rekonštrukciou prístreška č. 1 na autobusovej stanici v Levoči. Dôvodom je nevyhovujúci stav prístreška. Stredový dažďový žľab je skorodovaný a neplní tak svoju funkciu. Krytina je rovnako na konci životnosti. Celkový stav prístreškov nepôsobí dôstojne aj vzhľadom na skutočnosť, že mesto […]

AJ V 51. ANKETE NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI REGIÓNU SPIŠ ZA ROK 2023 MALI LEVOČANIA SVOJE ZASTÚPENIE

15. marca 2024

Vyhlásenie tohtoročnej ankety Najúspešnejší športovci regiónu Spiš hostilo mesto Krompachy. V sále kultúrneho domu sa vo štvrtok 15. marca 2024 stretlo množstvo športových nadšencov z celého regiónu a svoje zastúpenie medzi nimi malo aj mesto Levoča. Oceňovalo sa v siedmych kategóriách – Cena Obec/Mesto, Talent roka, Kolektív, Cena SOŠV, Cena Fair Play, Cena predsedu OK […]

OBNOVENÁ LEVOČSKÁ RADNICA SÚŤAŽÍ O CENU FÉNIX – KULTÚRNA PAMIATKA ROKA

14. marca 2024

Levoča sa so svojou obnovenou radnicou zapojila do 17. ročníka prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov významných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Organizátorom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP. Na návrh odbornej poroty budú udelené maximálne tri ceny „Fénix – Kultúrna […]

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov a ZO JDS v Levoči

11. marca 2024

V Kongresovej sále Mestského divadla sa dnes uskutočnila Výročná členská schôdza Denného centra seniorov v Levoči a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči. Zasadnutia sa zúčastnili aj primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský a prednosta mestského úradu Nikolaj Kučka. Program stretnutia pozostával z niekoľkých bodov. Predstavené boli správy o činnosti ZO JDS v Levoči za […]

Aktivační pracovníci pomáhajú v týchto dňoch s jarným upratovaním

8. marca 2024

V rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN z dielne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pracuje pre mesto Levoča 55 aktivačných pracovníkov. V týchto dňoch pomáhajú Technickým službám mesta Levoča so zametaním kamienkov na chodníkoch a cestách po zimnej údržbe. Na jar plánujú vyhrabávanie trávnikov po kosbe. S Technické služby Mesta Levoča spolupracujú […]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

1. marca 2024

Dňa 23. marca 2024 sa po piatich rokoch v Slovenskej republike opäť uskutočnia voľby prezidenta. V prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, 6. apríla 2024 sa uskutoční druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. Kto môže voliť? Voličmi mesta Levoča v týchto voľbách sú obyvatelia mesta, ktorí dovŕšili alebo najneskôr v deň konania volieb […]

PREBERANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ NA MESTSKOM ÚRADE V LEVOČI

26. februára 2024

Daňový úrad Prešov oslovil Mesto Levoča s požiadavkou o zabezpečenie preberania daňových priznaní za rok 2023 v priestoroch MsÚ v Levoči. Zamestnanci finančnej správy budú preberať daňové priznania na  Mestskom úrade v Levoči na prízemí budovy MsÚ, Námestie Majstra Pavla č. 4 v termíne 26. 3. 2024 – 27. 3. 2024 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

STANOVISKO MESTA LEVOČA K ZMENE LOKALITY VYBUDOVANIA MESTSKÉHO PARKU LIDL ČISTINKA

19. februára 2024

Mesto Levoča má záujem na znovuoživení lokality Detský raj, ktorá v minulosti slúžila levočským rodinám ako miesto oddychu a športového vyžitia. Žiaľ, jeho technický stav už dlhodobo  neumožňuje, aby slúžil svojmu pôvodnému účelu. Preto sa súťaž spoločnosti Lidl o ihrisko „Lidl Čistinka“ javila ako ideálna príležitosť na prinavrátenie života do tejto lokality v mestských hradbách. Obyvatelia Levoče spojili svoje […]

Okresné kolo žiačok a žiakov stredných škôl v levočskom okrese

14. februára 2024

Mestská športová hala v posledných týždňoch žije florbalom. Dnes sa tu uskutočnilo ďalšie florbalové podujatie Okresné kolo študentiek a študentov stredných škôl vo florbale, ktoré zorganizovalo @cvcolymple. Na turnaji mali zastúpenie stredoškoláci z 5 levočských škôl a do mesta zavítali aj študenti zo Strednej odbornej školy Bijacovce. „Je to tretie okresné kolo vo florbale za […]

Na fašiangovom posedení seniorov súťažili o najlepší Fašiangový pampúšik

14. februára 2024

Klienti Denného centra seniorov sa tradične stretli na Fašiangovom posedení v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. O program sa postarala pedagogička Božena Švábová so svojimi študentmi a študentkami zo Strednej pedagogickej školy, ktorí predviedli hudobno-tanečno-slovné vystúpenie spojené s prezentáciou fašiangových zvykov na Spiši. Počas celého posedenia klientom do spevu a tanca vyhrávali mladí študenti z Gymnázia J. Francisciho – Rimavského zo […]

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD TROCH LEVOČSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

8. februára 2024

Učiteľky Špeciálnej školy Fraňa Kráľa 3 Dominika Brincková a Zuzana Labašová, ktoré majú korene v rusínskych obciach Levočských vrchov, a ktoré majú blízko k folklóru a tradíciam, prišli s myšlienkou zorganizovať v meste Fašiangový sprievod detí levočských základných škôl. Do sprievodu sa pridali žiaci zo ZŠ Francisciho 11 a Tridsaťsedmička Levoča, ale aj deti z […]

Okresné kolo základných škôl a osemročných gymnázií vo florbale

30. januára 2024

Cvč Olymp Levoča usporiadala v Mestskej športovej hale v Levoči Okresné kolo základných škôl a osemročných gymnázií vo florbale. Včera sa predviedli dievčatá, zvíťazili žiačky zo Základnej školy Francisciho 11 v Levoči. Dnes súťažia chlapci. Počas oboch dní sa predstavilo po 9 družstiev z 11 škol z Levoče, Spišského Podhradia a Spišského Hrhova. ,,Florbal sa […]

WINTER TRIAL 2024 PRECHÁDZALA LEVOČOU

30. januára 2024

Námestie Majstra Pavla dnes zaplnilo 65 rally veteránov. Išlo o účastníkov súťaže Winter Trial 2024, ktorá prechádza tento rok Slovenskom, Českom a Poľskom. Winter Trial 2024 je šesťdňová súťaž pre klasické autá, ktorá sa koná v zime. Pre účastníkov predstavuje zážitok z jazdy na zasnežených cestách cez drsnú krajinu, pričom tímy sa navigujú a snažia […]

Zástupcovia miest z ÚMS diskutovali o potrebách miest a smerovaní na 36. Sneme Únie v Banskej Bystrici

26. januára 2024

Únia miest Slovenska (ÚMS) je presvedčená, že budúcnosť Slovenska musí byť založená na silných mestách a mestských regiónoch. Preto majú byť mestá zastupované samostatnou stavovskou organizáciou, ktorá rozumie ich potrebám. ÚMS od začiatku roka 2024 zastupuje 24 členských miest v ktorých žije 1,3 milióna obyvateľov, kde sa na ploche 3 % Slovenska vytvorí podstatná časť […]