Aktuality

Aktuality

Radnica ponúka novú výstavu Miloslava Dvoráka Môj svet obrazov

16. decembra 2023

Na prízemí historickej radnice nájdete do konca januára výstavu Miloslava Dvoráka Môj svet obrazov. Vernisáž v piatok podvečer otvoril recitátor Zdeno Suchý. O hudobný program sa postarali speváčka Zuzana Klingová a gistarista Marek Kamenický. V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský. ,,Za pár rokov, počas ktorých sa Miloslav Dvorák venuje výtvarnej tvorbe […]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MESTSKOM DIVADLE

14. decembra 2023

V levočskom Mestskom divadle dnes prebieha Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl. Deti divadlom sprevádzali profesionálni herci. Oboznámili ich s priestormi divadla a jeho zákulisím, s fungovaním divadla aj jednotlivými povolaniami. Súčasťou programu je i interaktívne vystúpenie žiačok SOŠP pod vedením PaeDr. Boženy Švábovej, v ktorom deťom predstavili tradičné predvianočné a vianočné zvyky.

DARCOVIA KRVI Z LEVOČSKÉHO OKRESU SI PREVZALI JANSKEHO PLAKETY

14. decembra 2023

V stredu popoludní sa v historickej radnici uskutočnil slávnostný aktív odovzdávania plakiet MUDr. Jana Janského. Bronzové, strieborné a zlaté plakety si prevzali desiatky darcov z okresu Levoča. Dvom darcom zo Spišského Podhradia bola dokonca udelená Kňazovického medaila, na ktorú majú nárok ženy po 80 a muži po 100 odberoch krvi.   O kultúrny program pre […]

DETI V JASLIACH DOSTALI VIANOČNÉ DARČEKY V PREDSTIHU 

12. decembra 2023

Mesto Levoča získalo finančný príspevok na nákup hračiek pre zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Do mesta putovalo 5000 EUR z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, kód projektu 312031CFB4. Jasliam hračky odovzdala vedúca Oddelenia školstva, sociálnych vecí, […]

LEVOČSKÝ LEKÁRSKY DEŇ 2023

1. decembra 2023

Po niekoľkoročnej prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa v Levoči 1. decembra 2023 uskutočnil Levočský lekársky deň. Ide o tradičné celoslovenské vzdelávacie podujatie, ktoré navštevujú odborníci z oblasti zdravotníctva z celého Slovenska. Hlavnou témou tohtoročného podujatia je „Významné postavenie menších nemocníc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v regióne.“ Program bol rozdelený do štyroch blokov: 1. Neurológia […]

Levoča predstavila ďalšiu suvenírovú 0 Euro bankovku

1. decembra 2023

Mesto Levoča ponúka zberateľom novú suvenírovú 0 Euro bankovku, na ktorom je vyobrazená jedna z dominánt Levoče. Do života ju uvideli včera po koncerte v Bazilike sv. Jakuba. Po bankovkách s vyobrazením Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči a budovy historickej radnice sa mesto rozhodlo na ďalšej bankovke zobraziť dominantu Baziliky sv. […]

Mesto oslávilo 30. výročie zápisu lokality Spišský hrad a pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

1. decembra 2023

Levoča je členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) už 30 rokov. Organizácia vznikla v roku 1945 a Československo vtedy patrilo k jej zakladajúcim členom. Tento rok si pripomíname 30. výročie zápisu lokality Spišský hrad a pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Toto významné výročie sme si včera 30. novembra 2023 […]

Medzinárodný deň študentstva

17. novembra 2023

 Pri pomyslení na 17. november si väčšina z nás skôr spomenie na udalosti z roku 1989 a Nežnú revolúciu.  Na tento deň však pripadá aj Medzinárodný deň študentstva. Vznik tohto pamätného dňa sa spája s udalosťami z jesene roku 1939. V marci daného roku vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky a vytvorením Protektorátu Čechy a Morava pod okupačnou správou nacistického Nemecka zanikla Československá republika. […]

Dejinné udalosti, ktoré sme povinní si pripomínať

16. novembra 2023

Výročie nacistických represií prerástlo do otvoreného protestu v Prahe, kde sa po policajnom zásahu na študentskej demonštrácii rozbehol sled udalostí známy ako Zamatová revolúcia. Znamenala nezvratný obrat politických systémov v celom Československu, viedla k odstráneniu komunistického režimu a  slobodným demokratickým voľbám. Ako vyzerali novembrové udalosti v našej Levoči? Dostupné archivované informácia zhromaždila pani PhDr. Slávka […]

Abecedidlo – kniha od nevidiacich pre vidiacich

13. novembra 2023

Trinásty november je Dňom nevidiacich. Abecedidlo je kniha básní pre deti, ktorej autorkou je korektorka Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Želmíra Zemčáková (ŽZ). Autorka v roku 2019 debutovala zbierkou básní Mám za sklom Lennonovu fotku, Abecedidlo je jej druhým autorským počinom. S nápadom napísať knihu, vďaka ktorej môžu vidiace deti lepšie spoznať Braillovo písmo a zároveň […]

Dvaja októbroví oslávenci

13. novembra 2023

September sa neodmysliteľne spája so začiatkom školského roka, pre deti a študentov je časom povinností. Pre rodičov a absolventov zas dáva priestor zaspomínať si na svoje školské roky a tiež na svojich bývalých učiteľov, ktorí nás na ceste životom ovplyvnili. Početná komunita nevidiacich a slabozrakých si takto v októbri pripomenula životné jubileum dvoch pedagógov, ktorí celý svoj profesijný […]

ZáujMY / KomuniTY: „Hendikep nemá ohraničiť fungovanie človeka ani na umeleckom poli.“

13. novembra 2023

Sú ľudia, pre ktorých je literárna tvorba koníčkom, pre iných zas bytostne dôležitou aktivitou. Možnosť stretávať sa a prezentovať vlastnú poéziu či prózu majú aj zrakovo postihnutí autori na Literárnom klube v Slovenskej knižnici pre nevidiacich, ktorý im otvára dvere do sveta literárnej tvorby a sprostredkúva stretnutia s komunitou literárne činných autorov, spolusúťažiacich aj čitateľov. Dozvedajú sa viac […]

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU PRIJAL NA RADNICI ŠTUDENTOV CYRILOMETODĚJSKÉHO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÍ ŠKOLY PEDAGOGICKEJ V BRNE

10. novembra 2023

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná školy pedagogická v Brne sú partnermi Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči už od roku 2015. Desať českých študentov prišlo do Levoče v rámci 4. výmenného pobytu s témou slovenský jazyk a literatúra. Témami predchádzajúcich výmenných pobytov boli geografia, biológia a dejepis. Študenti v Levoči strávili 4 dni. Počas nich […]

ZÁSTUPCOVIA MIEST A OBCÍ Z OKOLIA LEVOČE DISKUTOVALI O PREPOJENÍ CYKLOTRÁS V PSK

9. novembra 2023

Kostrová sieť cyklotrás v PSK je koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií. Slúži na ďalšie plánovanie a zároveň efektívnu a zmysluplnú realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území kraja. PSK aktuálne vytvára návrh 10 hlavných cyklistických vetiev, ktoré prepoja najvýznamnejšie turistické destinácie na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský) a […]

NA RADNICU PRIBUDOL NOVÝ MOBILNÝ PÁSOVÝ SCHODOLEZ

9. novembra 2023

Mesto Levoča obstaralo nový pásový mobilný schodolez so štandardným invalidným odľahčeným vozíkom vrátane uchytenia pre široké vozíky. Schodolez má uľahčiť prístup ľuďom na mechanickom invalidnom vozíku na poschodie radnice, kde sa pravidelne konajú svadby, stretnutia, podujatia či prednášky. Nachádza sa tu aj stála expozícia SNM – Spišského múzea v Levoči. Verejnosti bude po novom na […]