Aktuality

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov a ZO JDS v Levoči

IMG_1751

V Kongresovej sále Mestského divadla sa dnes uskutočnila Výročná členská schôdza Denného centra seniorov v Levoči a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči.

Zasadnutia sa zúčastnili aj primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský a prednosta mestského úradu Nikolaj Kučka.

Program stretnutia pozostával z niekoľkých bodov. Predstavené boli správy o činnosti ZO JDS v Levoči za rok 2023, o hospodárení s finančnými prostriedkami za minulý rok, správa revíznej komisie aj návrh plánu činností na tento rok.

O úvodný kultúrny program sa postaral spevácky zbor pri DCS Levoča.

Galéria