Aktuality

Projekt „ORBISFERA – spájame ľudí a ich cesty“ – prieskum

orbisfera

Vážené dámy a páni, obyvatelia, zástupcovia kultúrnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, turisti, manažéri cestovného ruchu,

dovoľujeme si Vás vyzvať, aby ste sa vyjadrili k spoločnému projektu pripravovanému samosprávami miest Starý Sącz a Levoča, ktorý sa týka rozvoja turistického produktu v rámci poľsko-slovenského programu Interreg.

Projekt má názov „ORBISFERA – spájame ľudí a ich cesty“. Dúfame, že nové atrakcie posilnia poznateľnosť našich obcí a celého pohraničia.

 

Odkaz na prieskum

 

Vieme, ktoré objekty budú vybudované a čo sa v nich bude nachádzať. Chceli by sme sa vás opýtať:

  • Ktoré skupiny z cezhraničného územia by mali spolu ešte intenzívnejšie spolupracovať a za akým účelom?
  • Ktoré oblasti cezhraničnej spolupráce považujete za najdôležitejšie?
  • Ktoré mäkké aktivity sprevádzajúce obe investície súvisiace s rozvojom cezhraničného produktu cestovného ruchu považujete za dôležité a ktoré z nich sa oplatí v projekte rozvíjať, aby ich účinok na rozvoj spoločného cezhraničného produktu cestovného ruchu bol ešte viditeľnejší a priniesol nášmu regiónu viac dlhodobých výhod.

PREZENTÁCIA PROJEKTU

Prílohy na stiahnutie