Aktuality

MESTO LEVOČA ZÍSKALO DOTÁCIU NA VÝSTAVBU NOVÉHO DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU HRAD

AOBRAZOK

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo mestu Levoča poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny vo výške 48 400 eur na vybudovanie nového detského ihriska a oddychovej zóny v lokalite pod Vinicou. „Sídlisko Hrad je jediné sídlisko meste, ktoré moderné detské ihrisko nemá, preto sme sa rozhodli žiadať o dotáciu na jeho vybudovanie práve tu,“ povedal zástupca primátora mesta Levoča Pavol Papcun.

Cieľom projektu je vznik a zachovanie funkčných rodín, zlepšenie kvality rodinného prostredia, rozvoj rodičovských zručností, zlepšenie socializácie vylúčených rodín, resp. komunity, zlepšenie vedenia a podpory rodín k ich samostatnosti a nezávislosti. „Účelom stavebných objektov je vytvorenie bezpečného priestoru ihriska a oddychovej zóny doplnených o prvky mobiliáru. Cieľom realizácie projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre aktívny oddych detí so špeciálnymi potrebami a oddychovou zónou pre dospelých. Zámerom je vytvorenie estetického a funkčného priestoru v požadovanej kvalite,“ povedala Lenka Petrášová z Oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu v Levoči.

Ihrisko a oddychová zóna budú zostavené z prvkov, ktoré sú určené pre vekové kategórie detí od 3 do 14 rokov vrátane detí so špeciálnymi potrebami a oddychovou zónou s altánkami pre dospelých. Hlavný projekt ministerstva práce tvorí 11 prvkov, v každom projekte musia byť 3 inkluzívne prvky, ostatné si zvolilo mesto na základe vlastných potrieb, priestoru a rozpočtu. „Ihrisko a oddychová zóna poskytne možnosti pre hru a rozvoj pohybových aktivít orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností. Na ihrisku sú navrhnuté inkluzívne prvky – pieskovisko – čln, kolotoč, hojdačka hniezdo a ostatné prvky – menšia loď pinta, reťazové hojdačky pre 4 deti, fitdráha, ktoré by nemali chýbať na žiadnom ihrisku. Okrem vyššie uvedených prvkov je ihrisko vybavené infotabuľami, lavičkami a smetnými košmi. V oddychovej zóne sú navrhnuté altánky a smetné koše,“ pokračuje Lenka Petrášová. Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo, pretože zámerom projektu je vytvoriť ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude pôsobiť rušivo.

Ihrisko a oddychová zóna Pod Vinicou, Levoča by mali byť vybudované do konca tohto roku.

Galéria