Aktuality

Pomoc pre Ukrajinu

ukraina_vlajka
 • InformácieMinisterstvo vnútra SR zriadilo telefonické infolinky pre informovanie osôb v núdzi hovoriacich ukrajinským jazykom.
  Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny:  +421513816111 +421259765111.
  Informácie verejnej správy (často kladené otázky prichádzajúcich z Ukrajiny)
  ua.gov.skInformácie Migračného informačného centra
  aktuálne informácie a pomoc pre vstup na Slovensko
  www.mic.iom.sk


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY

 

Mesto Levoča vyvíja maximálne úsilie v snahe pomôcť vojnovým utečencom, ktorí sa aktuálne nachádzajú na území nášho mesta.

Mesto Levoča zabezpečuje starostlivosť o vojnových utečencov z Ukrajiny aj týmto spôsobom:

 • materiálna zbierka pre utečencov z Ukrajiny pokračuje, dobrovoľné príspevky je možné doručiť osobne na Mestskú políciu v Levoči
 • materiálna zbierka je dostupná aj pre utečencov z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní na území mesta Levoča

DO ZBIERKY MOŽNO DONIESŤ: kozmetické a hygienické potreby, plienky, vlhčené utierky, piškóty, keksy, croissanty a iné sladkosti, balené vody, umelohmotné jednorazové poháre, taniere a príbory, deky, spacie vaky, konzervy, čaj, káva

PROSÍME, DO ZBIERKY NENOSTE: oblečenie, hračky, obuv, kuchynské potreby, nábytok, iné potraviny okrem uvedených vyššie

 • aj naďalej platí, že ak sa ubytujú utečenci v akomkoľvek ubytovacom zariadení na území mesta bez evidencie na Mestskej polícii v Levoči, prosíme, aby tak učinili dodatočne na MsP osobne alebo na tel. č. 0911 151 159
 • pre každého utečenca z Ukrajiny je k dispozícií Ag test, vyzdvihnutie na Mestskej polícií v Levoči denne v čase od 7:00 do 22:00
 • pomoc a súčinnosť pri získaní dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje utečencom z Ukrajiny ÚPSVaR, pracovisko Levoča zabezpečí Oddelenie školstva, sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Levoči, II. posch., č. d. 3

tlačivo:

UA – https://www.levoca.sk/…/03/Ziadost-i-PHN-UA-vs-SR.docx

AJ – https://www.levoca.sk/…/03/Ziadost-i-PHN-AJ-vs-SR.docx

 • Mesto Levoča poskytne všetkým deťom a žiakom – utečencom z Ukrajiny možnosť zapojenia sa do výchovno-vzdelávacieho procesu:

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
Ul. Jána Francisciho 8, Levoča,
Vedúca: Elena Schwarczová (+421 911 136 445)

2. Materská škola,
Ul. Jána Francisciho 8, Levoča,
Riaditeľka: Mgr. Valéria Mačugová (+421 910 867 410)

3. Základná škola,
Ul. Jána Francisciho 11, Levoča,
Riaditeľka: Mgr. Viera Adamkovičová (+421 910 867 463)

 • v prípade záujmu zákonného zástupcu o poskytnutie starostlivosti, výchovy a vzdelávania dieťaťu v zariadeniach starostlivosti o deti do veku troch rokov, materských školách a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča, je povinný, aby dieťa pred nástupom do školského zariadenia absolvovalo aj lekársku prehliadku na Detskom oddelení Nemocnice Agel Levoča, tel. č.: +421 53 3332 303
 • deťom a žiakom, ktorým bude poskytovaná starostlivosť, výchova a vzdelávanie v zariadeniach starostlivosti o deti do veku troch rokov, materských školách a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča bude zároveň poskytnuté stravovanie formou obedov bezplatne

tlačivo:

UA – https://www.levoca.sk/…/03/cestne_vyhlasenie_SJ-UK.docx

AJ – https://www.levoca.sk/…/03/cestne_vyhlasenie_SJ-AJ.docx

 • potvrdenie na využívanie bezplatnej prímestskej autobusovej dopravy pre žiakov a študentov základných a materských škôl z Ukrajiny

tlačivo:

potvrdenie tlačivo

 ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA PRE UTEČENCOV

Prosíme všetkých poskytovateľov ubytovania v katastrálnom území Levoča, ktorí majú záujem poskytnúť ubytovacie kapacity pre utečencov, aby nahlásili príslušníkom Mestskej polície v Levoči:

– adresu ubytovacieho zariadenia/ubytovanie v súkromí, kapacitu ubytovaných, cenu za ubytovanie/bezplatné poskytnutie ubytovanie a kontaktnú osobu.

V prípade, že sa ubytujú utečenci v akomkoľvek ubytovacom zariadení alebo na území mesta, alebo v súkromí bez evidencie na Mestskej polícii v Levoči, prosíme , aby tak učinili dodatočne na MsP osobne alebo na tel. č. 0911 151 159


OZNAM PRE OBYVATEĽOV MESTA,KTORÍ POSKYTUJÚ UBYTOVANIE VOJNOVÝM UTEČENCOM Z UKRAJINY

Obyvatelia mesta Levoča, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom z Ukrajiny si môžu v prípade potreby testovania utečencov na ochorenie COVID 19 vyzdvihnúť Ag testy na oddelení Mestskej polície v Levoči každý deň v čase od 7.00 h – 22.00 h.


OZNAM

V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine Krízový štáb v Levoči rozhodol pomôcť každému dieťaťu/žiakovi, ktorý príde z Ukrajiny a zabezpečiť možnosť výchovy a vzdelávania s termínom ihneď v týchto školách a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča:

 1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
  Ul. Jána Francisciho 8, Levoča,
  Vedúca: Elena Schwarczová  (+421 911 136 445)
 2. Materská škola, Ul. Jána Francisciho 8, Levoča,
  Riaditeľka: Mgr. Valéria Mačugová (+421 910 867 410)
 3. Základná škola, Ul. Jána Francisciho 11, Levoča,
  Riaditeľka: Mgr. Viera Adamkovičová (+421 910 867 463)

 

SLEDUJTE NÁS, SITUÁCIU MONITORUJEME A INFORMÁCIE AKTUALIZUJEME.


Aktuálne informácie pre ľudí z Ukrajiny

Informácie o vstupe do susednej krajiny s Ukrajinou a ich požiadavky
Ľudia, ktorí v tomto období opustia územie Ukrajiny, majú niekoľko  možností, ale všetky zahŕňajú prekročenie pozemných hraničných bodov. Možnosti zahŕňajú vstup na územie susedných krajín, ktoré podnikli konkrétne kroky na uľahčenie úteku ľudí z Ukrajiny pri hľadaní bezpečia.
Hlavné opatrenia, ktoré susedné krajiny prijali, informácie o vstupe a postup v týchto krajinách pri žiadaní o azyl sú dostupné v anglickom a ukrajinskom jazyku na www.iom.sk
Berte, prosím, do úvahy, že situácia sa neustále vyvíja a informácie sa môžu stať rýchlo neaktuálnymi.

Informácie a pomoc pre Ukrajincov, ktorí vstupujú na Slovensko (v slovenskom jazyku)

Migračné Informačné Centrum IOM
Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ
www.mic.iom.sk

Často kladené otázky

 • Prechod cez hranice
 • Chcem ostať na Slovensku
 • Chcem sa dostať do inej krajiny EÚ

Všetky informácie dostupné na ua.gov.sk


Informácia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti
Pre vojnových utečencov z Ukrajiny je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť v nasledujúcom rozsahu: www.fnspfdr.sk

Infektologická ambulancia
Oddelenie infektológie FNsP FDR poskytuje v rámci Infektologickej ambulancie zdravotnú starostlivosť pre pacientov s infekčným ochorením alebo podozrením naň pre detských aj dospelých pacientov z Ukrajiny v ukrajinskom jazyku.

Objednať sa je možné na tel. č. +421 908 816 839 v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase 8:00-14:00 hod.


Dôležité kontakty

Polícia
Tel. č.: 158112
www.minv.sk

Oddelenie polikliniky
Tel. č.: 155112
www.minv.sk

Hasiči
Tel. č.: 150112
www.minv.sk

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku
Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. č.: +421 2 592 028 10

Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
Adresa: Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica 974 05
Tel. č.: +421 9 616 032 30

Organizácia plnej podpory pre Ukrajincov
pani Sofia Barvinská
Email: sofiia.barvinska@gmail.com


Prílohy na stiahnutie