Aktuality

Levočská nemocnica povoľuje návštevy

Nemocnica AGEL Levoča

Nemocnica AGEL Levoča povoľuje návštevy lôžkových oddelení. Rozhodnutie je platné od pondelka 25. apríla 2022. Návštevníci nesmú mať príznaky ochorenia COVID-19, v zdravotníckom zariadení musia mať prekryté dýchacie cesty a maximálna doba trvania návštevy pacienta dvomi osobami súčasne je 30 minút. Povolenie návštev sa nevzťahuje na psychiatrické oddelenie a oddelenie COVID-19.

Levočská nemocnica s niekoľkými výnimkami a podmienkami ruší od pondelka 25. apríla zákaz návštev. „Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie pristupujeme k zrušeniu zákazu návštev. Toto povolenie sa však nevzťahuje na psychiatrické oddelenie a oddelenie COVID-19, kde zákaz návštev ostáva naďalej v platnosti,“ informuje riaditeľ nemocnice Ing. František Lešundák.

Návštevy sú povolené za dodržania nasledovných podmienok:

Osoby vykonávajúce návštevu a sprievod pacienta:

  1. Nesmú mať príznaky COVID-19 zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa.
  2. Nesmú mať ošetrujúcim lekárom nariadenú domácu izoláciu a liečbu, či povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti respirátorom/rúškom pre pozitívny test na ochorenie COVID-19.
  3. Nesmú mať ošetrujúcim lekárom nariadenú karanténu pre úzky kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou, či COVID-19 pozitívneho člena domácnosti.

Upozornenie:

  1. Návšteva a sprievod pacienta musí mať počas prítomnosti v zdravotníckom zariadení nasadený na nose a ústach respirátor FFP2 (alebo FFP3) bez výdychového ventilu v súlade s platnými vyhláškami ÚVZ SR.
  2. Návšteva sa povoľuje maximálne 2 osobám k pacientovi súčasne a v trvaní max. 30 minút.
  3. Ošetrujúci lekár má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy/sprievodu v prípade dôvodného podozrenia alebo získania informácie, že návštevník (sprievod) nedodržal vyššie stanovené podmienky.

 

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK