Verejné obstarávania

Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici J. Francisciho č. 12, Levoča

Organizácia
Mesto Levoča
Prijatie ponúk do
20. marca 2020
Dátum zverejnenia
11. marca 2020