Materiály – 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Materiály – 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči
28. október 2021 /ŠTVRTOK/ o 10, 00 h v kongresovej sále mestského divadla

 1. Otvorenie
 2. Nakladanie s majetkom mesta
  02 – Nakladanie s majetkom mesta
 3. Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči SO 07 – Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody
  03 – Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči SO 07 – Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody
 4. Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II
  04 – Projekt – Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II
 5. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Levoči
  05 – Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Levoči
 6. Záver.