Aktuality

OBNOVENÁ LEVOČSKÁ RADNICA SÚŤAŽÍ O CENU FÉNIX – KULTÚRNA PAMIATKA ROKA

430453896_270834655964284_3324843538023032760_n

Levoča sa so svojou obnovenou radnicou zapojila do 17. ročníka prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov významných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Organizátorom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP.

Na návrh odbornej poroty budú udelené maximálne tri ceny „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“. Okrem toho udelí odborná porota titul „Čestné uznanie“. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“.

Súčasťou súťaže je aj hlasovanie verejnosti o najkrajšej obnovenej národnej kultúrnej pamiatke v rokoch 2022 a 2023 a ktorá je prihlásená do súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Pamiatka, ktorá v hlasovaní získa najviac hlasov verejnosti, obdrží cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“.

Výber základných pravidiel hlasovania

  • Súťažiaci môže hlasovať maximálne jeden krát denne z jedného telefónneho čísla slovenského mobilného operátora.
  • Súťaž bude prebiehať v období od 13. 3. 2024 do 2. 4. 2024 do polnoci.
  • Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní výhercovia nasledovných cien:
    1. 1x pobyt pre 2 osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne v hodnote 400,- eur,
    2. 19x balíček plný prekvapení v hodnote do 40,- €.
  • Každý súťažiaci môže získať iba jednu výhru.

HLASOVAŤ ZA LEVOČU MÔŽETE TU