Aktuality

Na fašiangovom posedení seniorov súťažili o najlepší Fašiangový pampúšik

IMG_9900

Klienti Denného centra seniorov sa tradične stretli na Fašiangovom posedení v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. O program sa postarala pedagogička Božena Švábová so svojimi študentmi a študentkami zo Strednej pedagogickej školy, ktorí predviedli hudobno-tanečno-slovné vystúpenie spojené s prezentáciou fašiangových zvykov na Spiši.

Počas celého posedenia klientom do spevu a tanca vyhrávali mladí študenti z Gymnázia J. Francisciho – Rimavského zo skupiny Melodix.

Tohtoročné posedenie osviežila nová súťaž Fašiangový pampúšik. S touto myšlienkou prišiel primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, ktorý je i zakladateľom Denného centra seniorov v Levoči. Do nultého ročníka sa zapojilo 16 súťažiacich, ktorých fašingové „pankušky“ hodnotila porota v zložení – Ján Ferko, Eduard Dzimko a František Brincko.

Na 3. mieste v súťaži o najlepší Fašiangový pampúšik sa umiestnila Anna Gernáthová, 2. miesto obsadila Mária Račková a víťazkou tohto ročníka súťaže sa stala Margita Špaková.

Denné centrum seniorov

Denné centrum seniorov v Levoči oslavuje tento rok už 15. výročie založenia.  Sídli na Námestí Majstra Pavla 50 v Levoči. V súčasnej dobe má okolo 200 členov. Za člena denného centra sa môžete prihlásiť záujemca v  priamo v centre. Mesto Levoča má v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadené 1 denné centrum, ktoré slúži svojim členom ako kultúrno-spoločenské stredisko.

Prevádzková doba je v pracovných dňoch od 10,00 do 14,00 hod.

Denné centrum seniorov slúži občanom, ktorí:

  • sú poberateľmi starobného dôchodku
  • majú nepriaznivý zdravotný stav (invalidní dôchodcovia)

 

Galéria