Aktuality

Zástupcovia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a programoví partneri Nórskeho finančného mechanizmu navštívili obnovené priestory radnice

IMG_3503

Medzi účastníkmi delegácie z prostredia rezortu investícií a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky boli aj zástupcovia nórskeho pamiatkového úradu a nórskej rady pre umenie, zástupkyňa z nórskeho veľvyslanectva a zástupca z Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli, ktorí zavítali do Levoče v rámci návštevy projektov podporených z FM EHP. Účelom návštevy bola zhodnotenie výsledkov projektu z finančného mechanizmu EHP a nórskeho finančného mechanizmu.

V úvode stretnutia sa delegácii na radnici prihovoril prednosta Mestského úradu Nikolaj Kučka, ktorý predstavil mäkké aktivity projektu, teda otváraciu, priebežnú aj hodnotiacu konferenciu, zriadenie a manažment webstránky, vybavenie na zabezpečenie bezbariérového prístupu, interaktívna appka, TV spoty, návšteva blogera a organizácia kultúrnych podujatí. „I toto je taký malý historický okamih, keďže ste prvou návštevou v obnovených priestoroch prízemia,“ povedal na úvod prednosta Nikolaj Kučka.

Na stretnutí im Viera Ungerová, ako koordinátor stavebných prác za mesto Levoča, odprezentovala priebeh obnovy, aj to čo bolo jej predmetom. „Zníženie hladiny podzemnej vody v západnom suteréne, sanácia vlhkosti, odstránenie statických porúch, obnova dlhodobým užívaním poškodených degradovaných povrchov, teda podláh a omietok stien, úprava, resp. výmena alebo doplnenie výplňových konštrukcií okien, presklenných stien a dverí, otvorenie prejazdu severným smerom s vložením bezbariérovej rampy, čím sa zabezpečil prístup do celého prízemia aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zmena spôsobu vykurovania – podlahové vykurovanie, obnova hygienických zariadení, výmena všetkých rozvodov inžinierskych sietí a s tým spojené stavebné úpravy, doplnenie vetrania, reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova konštrukcií, povrchov a výtvarných detailov,“ povedala Viera Ungerová.

Okrem obnovených priestorov si pozreli aj expozíciu SNM – Spišského múzea v Levoči o histórii nášho mesta a Baziliku sv. Jakuba. Večer si vychutnali pohľad na vysvietené mesto z veže baziliky.

Galéria