Aktuality

V levočskej galérii vystavujú unikátnu kompletnú zbierku 100 farebných xylografií Salvadora Dalího s názvom „Božská komédia“

IMG_2908

Výstavu „Božská komédia tvoria originálne exponáty zo súkromnej zbierky, ktoré Salvador Dalí vytvoril v rokoch 1950 až 1959. Ide o ilustrácie ku klasickému dielu talianskej literatúryBožská komédiá“, ktorú Dante Alighieri (1265 – 1321) začal písať okolo roku 1308 a dokončil v roku 1320, rok pred svojou smrťou v roku 1321. Táto výnimočná kompletná klasická séria 100 farebných xylografií dokazuje neuveriteľnú bravúru, s ktorou Dalí vytvoril v danom čase toto majstrovské dielo. Tento jedinečný súbor pomáha divákovi pochopiť rozsah a hodnotu vykonanej práce veľkého majstra našich čias – Salvadora Dalího.

Táto výstava je neobyčajná aj z jedného ďalšieho dôvodu – vlastníkmi tu prezentovanej série 100 farebných xylografií boli predtým známa francúzska herečka Marina Vlady a nemenej známy ruský herec, spevák a básnik Vladimir Vysockij. Môžeme tu teda uvažovať o predmetoch, ktoré títo umelci mnohokrát držali v rukách a ktoré ich inšpirovali v tvorbe a živote.

Cieľom výstavy je napomôcť verejnosti vnímať a pochopiť, ako Dalí zhmotňuje svoje názory a predstavy vďaka svojmu osobitému umeleckému jazyku v podobe obrazov, pri ktorom sa často uplatňuje nehmotný aspekt, avšak divák ho zreteľne cíti. Celkovo sa výstava  usiluje čo najviac priblížiť Dalího divákovi, predstavuje doteraz nepoznanéstránky jeho geniálneho diela. Toto zoznámenie sa s Dalím bude nepochybne  zaujímavé nielen pre odborníkov, ale aj pre ľudí, ktorí sa umením ešte len začínajú zaoberať.

Na výstave je prezentovaná aj vzácna pohľadnica s originálnym podpisom Salvadora Dalího.

Ako diela vznikli?

Pri príprave osláv 700. výročia narodenia Danteho Alighieriho sa v roku 1950 na žiadosť talianskej vlády – Libreria dello Stato v Ríme – zaviazal Salvador Dalí namaľovať 100 akvarelov, ako výtvarný sprievod k sto básňam Danteho Božskej komédie. V roku 1951 boli niektoré akvarely vystavené v Ríme. Zatiaľ čo Majster pracoval na dielach, talianska vláda rozhodla, že Danteho dielo musí ilustrovať taliansky maliar. Podpísaná zmluva medzi štátom a Dalím bola zrušená a maliar sa stal vlastníkom svojho diela. Salvador Dalí sa však rozhodol dokončiť celý súbor. V práci pokračoval v rokoch 1950 až 1959.

Dalí potom navrhol Josephovi Foretovi, pre ktorého práve ilustroval Dona Quijota, aby pokračoval vo vydávaní Božskej komédie. Dielo bolo pre Foreta príliš rozsiahle, a tak výhradné práva kúpil v júli 1959 Heures Claires. Foret si napriek tomu rezervoval 21 výnimočných kópií na japonskom papieri, zatiaľ čo Heures Claires vytlačil 4 765 kópií špeciálne pre toto portfólio na ručne tkaný papier « Vélin pur Chiffon de Rives » s dvoma rôznymi vodoznakmi: „BFK Rives“ a „Les Heures Claires“.

Súbor diel bol starostlivo vyrytý a vytlačený pod vedením Jeana Estradeho a pod dohľadom Dalího. Táto práca sa považuje za jednu z najvýznamnejších svojho druhu v 20. storočí. Výber farieb, vyrytie 3500 drevených štočkov, ktoré boli potrebné k vytvoreniu 100 farebných drevorytov, znamenalo takmer 4 roky (presnejšie 55 mesiacov v období od  apríla 1959  do novembra 1963) nepretržitej práce skupiny najlepších odborníkov za prítomnosti a priebežného dohľadu autora.

Výstava je verejnosti sprístupnená do 24. 9. 2023.

BOŽSKÁ KOMÉDIA je epická báseň od Dante Alighieriho, ktorú básnik začal písať v roku 1308 a dokončil v 1320, rok pred svojou smrťou (1321). Je všeobecne považované za najvýznamnejšie dielo talianskej literatúry a za jedno z najväčších diel svetovej literatúry. Báseň je víziou posmrtného života podľa stredovekých  predstáv katolíckej cirkvi v západnej Európe v 14. storočí. Pomohla zaviesť toskánsky jazyk, v ktorom bola napísaná, ako štandardizovaný taliansky jazyk. Je rozdelená na tri časti: Peklo, Očistec a Raj. Básne zdanlivo opisujú Danteho cesty po Pekle, Očistci a Raji alebo Nebesiach, ale v hlbšom zmysle alegoricky predstavujú cestu duše k Bohu. Dante čerpá zo stredovekej kresťanskej teológie a filozofie, najmä z filozofie  sv. Tomáša Akvinského (Summa Theologica).

 

Vo videu hovorí externý kurátor galérie Jakub Milčák.