Aktuality

Rodák z Levoče a autor prvej slovenskej známky Martin Činovský oslavuje 70. narodeniny

IMG_4506

„Martin Činovský sa narodil 8. marca 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na École Nationale des Arts Décoratifs v Paríži na oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea (1976). Po ukončení štúdia si výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových cenín na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku.

Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 vyučuje na Pedagogickej fakulte UK.

Martin Činovský samostatne vystavoval v Bratislave, Homburgu, Prahe, Sappore, Auvers-sur-Oise, Mojmírovciach, Kežmarku, Viedni, Trnave, Pezinku, Starom Smokovci, Modre, Londýne, Banskej Bystrici, Dillí, Báčskom Petrovci, Spišskej Novej Vsi, Žďári nad Sázavou, Moskve, Budapešti, Banskej Štiavnici, Skalici, Nitre, Starej Ľubovni, Piešťanoch atď. Zúčastnil sa vyše päťdesiatich kolektívnych a medzinárodných výstav doma i v zahraničí.

Získal viaceré čestné uznania za grafiku, medaily na Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Łódźi a na Bienále exlibrisu v Malborku v Poľsku. V roku 1985 získal cenu Slovenského fondu výtvarných umení. Z množstva ocenení za realizáciu poštových známok spomenieme len tie najdôležitejšie. Rytecky sa podieľal na známke roka 1988 a za realizácie poštových známok dostal odvtedy trinásťkrát Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Spolu s Jozefom Balážom sa podieľal na etablovaní slovenskej známkovej tvorby vo svete, čo dokazuje prvé významné ocenenie Slovenska v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni v roku 1997 – 3. miesto za známku „Ľudovít Štúr“ (1995). V roku 2004 mu bol udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry. V roku 2010 získal za známku „400. výročie konania Žilinskej synody“ Cenu ministra za najlepšiu rytinu (výtvarný návrh Dušan Kállay) a Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najkrajšiu známku roka 2010. Tá istá známka potom získala ďalšie prestížne ocenenia v najvýznamnejších medzinárodných súťažiach, ako napr. 1. miesto v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie, Grand Prix de l’Art Philatélique v Bruseli v roku 2011 a v roku 2012 3. miesto v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni. V roku 2012 mu bol udelený Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov. V roku 2013 mu bola udelená Strieborná medaila Univerzity Komenského. V roku 2014 mu prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie: Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia.

Od roku 1986, keď rytecky realizoval prvú poštovú známku, a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa známky zrealizované Martinom Činovským objavujú vo verejných filatelistických anketách na popredných miestach. Počas 20 rokov existencie samostatnej slovenskej známkovej tvorby realizoval okolo 150 výtvarných návrhov a rytín emisií poštových známok a na Oddelení tvorby cenín a rytectva VŠVU vyškolil viacero talentovaných umelcov, ktorým sa podarilo úspešne etablovať v tvorby poštových známok, čím položil pevné základy slovenskej známkovej tvorby. Podieľal sa aj na založení špecializovanej tlačiarne zameranej na oceľotlač z plochých platní, čo je technológia, ktorou sa tlačia umelecky najhodnotnejšie poštové známky.

V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte UK a zároveň sa venuje hlavne tvorbe poštových známok a bankových cenín. Okrem intenzívnej práce v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe a komponuje hudbu. Žije a tvorí v Bratislave.“

Píše sa v jeho životopise na: www.martincinovsky.sk

Jeho tvorbu mohli Levočania vidieť aj „zblízka“ na výstave s názvom MINIATÚRA MONUMENTALITY v Galéria Mesta Levoča v roku 2021. Kultúra v Levoči

MESTO LEVOČA VÁM PRAJE VŠETKO NAJLEPŠIE K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Galéria