Aktuality

OKRESNÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA 2023 🎶

IMG_2312

Poznáme mená víťazov 31. ročníka Okresného kola v súťaži interpretácie ľudových piesní Slávik Slovenska 2023, ktorý sa dnes, 11. mája 2023, uskutočnil v Mestskom divadle v Levoči.

Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v okrese Levoča v kategóriách:

A/ v I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
B/ v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
C/ v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.

V I. kategórií sa na 1. mieste umiestnila a v Prešove na krajskom kole nás bude reprezentovať Mária Cimbalová. V II. kategórií 1. miesto získala Tatiana Glevická a v III. kategórií si 1. miesto odniesla Zoja Glevická.

Súťažiaci v okresnom kole vystupovali s hudobným sprievodom pri jednej z interpretovaných piesní. Ďalšiu pieseň prezentovali bez sprievodu (a capella).

Jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka 2023 a druhú pieseň si súťažiaci vyberali sami po dohovore s pedagógom alebo rodičom.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov na krajskom kole v Prešove.

Hlavným organizátorom okresného kola súťaže je Centrum voľného času OLYMP v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Levoča.

#slavikslovenska #levoca #folklor #spev

Galéria