Aktuality

Okresné kolo 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Levoči

IMG_9486

V Mestskom divadle v Levoči sa dnes konalo okresné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Dvom odborným porotám sa predstavilo 56 prenášajúcich v štyroch kategóriách v prednese poézie a v štyroch kategóriách v prednese prózy.

Hviezdoslavov Kubín je umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

Postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023
Vyhodnotenie – okres Levoča

/ okresná postupová súťaž v umeleckom prednese pre žiakov ZŠ, ŠZŠ, SŠ, recitačné kolektívy  /

Vyhlasovateľ: NOC Bratislava
Organizátor: POS Poprad  / Zuzana Barilová, ved. odd.ZUČ POS Poprad /
Spoluorganizátor: MsKS Levoča
Termín: 4.4.2023
Miesto: Mestské divadlo Levoča

POROTA:
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Silvester Hradiský
Mgr. Mária Muránska
Mgr. Helena Hradiská
PhDr. Mária Pavlisová
Zuzana Barilová

Počet prihlásených súťažiacich spolu: 60
Prítomných 56

Počet postupujúcich recitátorov spolu: 6

Udeľovalo sa 1., 2., 3. miesto.
Na krajskú súťaž HK postupujú víťazi z 1.miesta.
Porota sa  rozhodla udeliť aj 2.miesto s návrhom na postup.

I. kategória poézia:

 1. miesto: Veronika Cimbalová, ZŠ G.Haina Levoča
 2. miesto: Matej Fabiš, ZUŠ Levoča
 3. miesto: Aneta Žifčáková, ZŠ Francisciho Levoča
 4. miesto: Hana Pavlová, ZŠ Š. Kluberta Levoča

I.kategória próza:

 1. miesto: Veronika Piatniková, SZŠ Levoča
 2. miesto: Sebastián Szitári, SZŠ Levoča
 3. miesto: Alica Bendžalová, ZŠ Š.Kluberta Levoča

II.kategória poézia:

 1. miesto nebolo udelené
 2. miesto: Miroslava Horovčáková, ZŠ s MŠ Komenského Spišský Hrhov
 3. miesto: Matúš Sečka, Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta Levoča
 4. miesto: Alex Pjaták, ZŠ Francisciho Levoča

II. kategória próza:

 1. miesto: Kornélia Kopaničáková, Gymnázium J.F.Rimavského Levoča
 2. miesto: Nela Podzemská, ZŠ Francisciho Levoča
 3. miesto: Adam Petrek, ZŠ Š.Kluberta Levoča

III. kategória poézia:

 1. miesto nebolo udelené
 2. miesto: Matej Oračko, Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta Levoča
 3. miesto: Alexandra Kopkášová, ZŠ Francisciho Levoča

III. kategória próza:

 1. miesto: Lenka Zoričáková, Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča
 2. miesto s návrhom na postup: Anna Zwancigerová, ZUŠ Levoča
 3. miesto: Lucia Čurillová, Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta Levoča

IV. kategória poézia:

Diplom za účasť: Samuel Špirek, SOŠ Pedagogická Levoča

IV. kategória próza:

 1. miesto: Miloš Macko Beluš, SOŠ Pedagogická Levoča
 2. miesto: Adriána Neupauerová, Gymnázium J.F. Rimavského Levoča
 3. miesto: Vivien Vrbovská, SOŠ Pedagogická Levoča

 

Termín krajského kola Hviezdoslavov Kubín:

Vyhlasovateľ:           NOC – Bratislava, PSK – odbor kultúry

Organizátor:             Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove

Termín:                     25.  – 27. apríla 2023, a to nasledovne:

25. 4. 2023 – súťaž recitátorov l. – V. kategórie, sekcia POÉZIA
26. 4. 2023 – súťaž recitátorov l. – V. kategórie, sekcia PRÓZA
27. 4. 2023 – súťaž  recitačných kolektívov a  divadiel poézie detí, mládeže a  dospelých

Miesto:                      Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Nám. Legionárov 6 Prešov

 V Poprade Zuzana Barilová POS Poprad 4.4.2023

Prílohy na stiahnutie

Galéria