Aktuality

METODICKÉ STRETNUTIE K AKTUALIZÁCII KOSTROVEJ SIETE CYKLISTICKÝCH TRÁS V PSK

20230511_091908

Vedenie mesta sa dnes zúčastnilo metodického stretnutia k aktualizácii kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji.

Kostrová sieť cyklotrás v PKS je koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií v kraji. Predstavuje významný nástroj pre ďalšie plánovanie a zároveň aj efektívnu a zmysluplnú realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území kraja.

Kostrová sieť je definovaná ako cykloturistická s dôrazom kladeným na dopravnú obslužnosť územia. Jej cieľom je prepojiť najvýznamnejšie turistické destinácie na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský) a štátov (Ukrajina, Poľsko a Maďarsko). Ďalším cieľom je napojenie na miestne cykloturistické trasy a pripojovacie úseky dopravno-obslužnej siete sídel.

Kostrová sieť PSK má 10 vetiev, Levoča je súčasťou vetvy s názvom P3 – Levočská a trasa prechádza z Kežmarku do Levoče cez Sedlo pod Krížovym vrchom, lokalitu Dvorce a Levočskú dolinu, ďalej bude pokračovať cez Starú hrhovskú cestu do Spišského Hrhova. Celková dĺžka siete v kraji je viac ako 800 km a vedie cez 199 obcí.