Aktuality

Levočská nemocnica dočasne pozastavuje prevádzku vakcinačného centra a mobilného odberového miesta covid-19

Vakcinačne centrum LE (1)

Tlačová správa

Levoča, 19. január 2023

 

 

Nemocnica AGEL Levoča od 2. februára 2023 dočasne pozastavuje prevádzku vakcinačného centra a mobilného odberového miesta covid-19. Pozastavenie činnosti týchto prevádzok by malo trvať najmenej do 1. júla 2023. Najbližšie testovacie miesta a vakcinačné centrá sú k dispozícii v susedných okresoch.

Prevádzka mobilného odberového miesta covid-19 a vakcinačného centra levočskej nemocnice bude od 1. 2. 20223 do 1. 7. 2023 dočasne pozastavená. „Vzhľadom na klesajúci záujem o testovanie na ochorenie covid-19 a očkovanie proti tomuto ochoreniu, nebude naše zdravotnícke zariadenie tieto pracoviská dočasne prevádzkovať. Zamestnanci budú využití na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na iných oddeleniach“, informuje riaditeľ levočskej nemocnice Ing. František Lešundák.

„V prípade zmeny epidemiologickej situácie či zvýšeného záujmu obyvateľstva o vykonávanie antigénových a PCR testov a očkovania proti ochoreniu covid-19 bude toto rozhodnutie bezodkladne prehodnotené. Najbližšie testovacie miesta sú pre verejnosť dostupné v mestách Poprad, Spišská Nová Ves a Kežmarok,“ doplňuje riaditeľ levočskej nemocnice.

Prevádzka mobilného odberového miesta Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL,  je od pondelka do piatku, v čase 7.00 hod. – 15.30. hod s prestávkou od 12.00 hod. do 12.30 hod. Nachádza sa na ulici Dr. Daniela Fischera č. 7. Posledný odber je realizovaný 15 minút pred koncom pracovnej doby. Vakcinačné centrum sa nachádza v budove polikliniky na Hviezdoslavovej ulici č. 27. Najbližšie očkovanie bude možné 25. 1. 2023 v čase 7:00 – 11:00. Časový harmonogram je zverejnený na webovej stránke kežmarskej nemocnice.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa AGEL SK

Galéria