Aktuality

Levočania opäť vítali jar

IMG_8886

Mesto Levoča opäť pripravilo pre Levočanov obľúbené podujatie VITAJ JAR. Vo štvrtok (30.3.2023) v priestoroch kongresovej sály Mestského divadla vystúpili deti levočských škôl, prebiehala aj ochutnávka dobovej kuchyne. Odprezentovalo sa osem miestnych škôl a šesť remeselníkov.

Cieľom tradičného mestského podujatia VITAJ JAR  je odprezentovať verejnosti tradície a zvyklosti našich predkov spojené s jarou. Aktivita je zameraná na oslavu Veľkonočných sviatkov s kultúrnym  nádychom  pri zachovaní religiózneho pozadia udalosti. Uskutočnili sa prezentácie tradície zimnej rozlúčky a vítania jari zamerané na uvedenie nového života do prírody. Remeselníci boli motivovaní k tvorbe svojich výrobkov, ku kreatívnemu mysleniu, ako zaujať návštevníkov a návštevníci si mohli kúpiť nové umelecké výrobky produkované umelcami, pretože sezóna je známa dekoráciami obydlí. Mesto Levoča si stanovilo projektové ciele. V prvom rade je to aktívne zapojenie širokej verejnosti so zameraním na mladých ľudí, ktoré im dá dôvod  sa stretávať v kultúrnom spoločenstve. Dosiahnuť je to možné zapojením mladých do procesu prípravy nových spoločných programov. Druhým cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľstva o danostiach mesta a najmä o kultúrnej identite,“ povedala vedúca Oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Anna Babicová.

Program odštartoval o 10:00 hod. vystúpením detí z Materskej školy Gašpara Haina. „Predstavili sa deti predškolského veku pod vedením pani učiteliek Ivety Ščurkovej a Renáty Školníkovej v ľudovom pásme ,,Vyjdi, vyjdi slniečko na makové zrniečko“. Deti sa spolu hrali, spievali a tancovali na jednoduché ľudové piesne,“ priblížila riaditeľka materskej školy Lenka Košíková.

Program pokračoval vystúpeniami žiakov Základnej školy Francisciho 11. Žiaci nižších ročníkov Základnej školy Francisciho v Levoči sa predstavili pásmom „Jarný zvyk vynášania Moreny“ a hrami detí a mládeže na lúkach s prvými lúčmi slnka,“ opísala vystúpenie žiakov učiteľka Mária Bariaková. Vystúpili aj študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.V jarnom období s príchodom teplých slnečných dní sa zobúdza príroda a prináša život do dedín, polí a lesov. V tomto období v slovenskom zvykosloví patrí vynášanie Moreny, na Spiši  sa volá „Šmertka“. Dva týždne pred Veľkou nocou nosili dievčatá slamenú figurínu, ktorú hádzali do vody alebo sa spálila, čo znamenalo koniec zimy a po nej nastúpila očakávaná jar. Dievčatá zo SOŠPg v Levoči sa predstavili pásmom „Vynášanie Šmertky“, ktoré je spracované autenticky podľa zvykov a tradícií z obcí spod Spišského hradu,“ povedala pedagogička Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči PaedDr. Božena Švábová. Hru na fujare predviedol výrobca ľudových hudobných nástrojov Ľubomír Kopčák.

Popoludní vystúpil DFS Dreveník pri Základnej umeleckej škole v Spišskom Podhradí a dievčatá z pedagogickej školy, opäť pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej.

Počas celého dňa prebiehala prezentácia remesiel zameraných na tradície a zvyklosti spojené s jarou. Odprezentovalo sa osem levočských škôl a šesť remeselníkov. Okrem iného bola pripravená aj ukážka dobovej kuchyne pod záštitou SNM  – Spišského múzea v Levoči. Návštevníci podujatia mohli ochutnať obradové pečivo a hradné posuchy. „Judášovo ucho alebo aj Judášov povraz je obradové pečivo používané a pripravované na Veľkú Noc v ľudovom prostredí. Je to ľudová odvolávka na biblické Novozákonné udalosti. Ide o jednoduché pečivo z kysnutého cesta v tvare „ucha“ alebo „zapleteného špagátu – povrazu“. Je popri „Veľkonočnej Paske“ doplnením slávnostného stola,“ priblížila zástupkyňa riaditeľky SNM – Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.

V priestoroch divadla bolo vystavených 181 diel z 12 levočských školských zariadení zapojených do súťaže mesta „LEVOČA NA JAR“. Hlasovať o výherných dielach bude verejnosť. Od 1.4. – 15.5.2023 bude spustené online hlasovanie na webstránke mesta www.levoca.sk alebo osobne vyplnením hlasovacieho lístka, na Mestskom úrade Levoča, oddelení cestovného ruchu a rozvoja mesta, I. poschodie, č. dverí 17.

Podujatie VITAJ JAR je realizované v rámci projektu „Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027“

 

Pozrite si videoreportáž z podujatia:

Galéria