Aktuality

Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok už po druhýkrát spojil veriacich všetkých kresťanských cirkví a bratov Minoritov v meste Levoča

IMG_9962

Desiatky ľudí sa zúčastnilo ekumenického pašiového sprievodu, ktorý začal pri Evanjelickom kostole na Námestí Majstra Pavla. Evanjelická farárka Zuzana Durcová predniesla slová a čítanie zo Svätého písma na tému: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Lk 23,34

Sprievod sa presunul k Bazilike sv. Jakuba, kde kapláni rímskokatolíckej farnosti čítanie a slová venovali téme: „Veru hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Lk 23,43

Ďalšou zastávkou sprievodu všetkých kresťanských cirkví a bratov Minoritov bol Pravoslávny chrám svätých Cyrila a Metoda na Košickej ulici, kde pravoslávny farár Kornel Furin predniesol slová a čítanie na tému: „Žena, ajhľa, tvoj syn! Ajhľa, tvoja matka! Žíznim! Dokonané!“ Jn 19,27

Sprievod sa následne presunul pred Gréckokatolícku kaplnku, kde slová a čítanie na tému „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil,“ Mt 27,46 predniesol gréckokatolícky farár Miroslav Bartoš. 

Veriaci v sprievode prešli na poslednú zastávku za hradby mesta, kde si s výhľadom na Baziliku Navštívenia Panny Márie  na Mariánskej hore vypočuli čítanie a slová brata Martina M. Kollára na tému: „Otče, do tvojich rúk porúčam tvojho ducha.“ Lk 23,46

Sprievod dopĺňali piesňami spevokol Chorus MinorCantica Nova.

#velkypiatok #velkanoc #pasiovysprievod #levoca Mesto Levoča

Galéria