Aktuality

DELEGÁCIA Z LEVOČE NAVŠTÍVILA POĽSKÉ PARTNERSKÉ MESTO KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Spotkanie w sprawie Interreg z delgecja z Levoca - 16 marca 2023 r. - fot. Andrzej Famielec - Kalwaria 24-01165

Zástupcovia mesta Levoča rokovali s vedením partnerského mesta KALWARIA ZEBRZYDOWSKA o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovenská republika 2021 – 2027 a o ďalších možnostiach cezhraničnej kultúrnej výmeny a spolupráce.

Ďakujeme partnerom za privítanie a konštruktívne rozhovory.

Galéria