Aktuality

Čítajte na webe: Dary pápežov Slovensku

Red Minimalist Fashion New Blog Post Announcement Instagram Post

Dar už oddávna symbolizuje hodnotu, ktorú jedna osoba či skupina dobrovoľne dáva inej. Darovanie v sebe ukrýva aj široký sociálno-symbolický význam. Znamená vznik nových alebo potvrdenie už existujúcich medziľudských vzťahov. Ich symbolika je vždy pozitívna – sú prejavom úcty, priateľstva, vďaky, pomoci i lásky. Dary sprevádzali všetky významné udalosti života jednotlivca i spoločnosti, pri životných jubileách, pri slávení sviatkov. Nosili sa z jarmoku, púte, hodov, pri návratoch z ciest i pri návštevách.

Tie posledné sa stali predmetom výstavy, ktorú Spišské múzeum v Levoči počas Noci múzeí a galérií sprístupnilo verejnosti. Sú to dary pápežov Slovensku, ktoré v sebe ukrývajú skryté symboly a spomienky  na jedinečné okamihy stretnutia.

Výstava vznikla pri príležitosti prvého výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pôvodne mala prezentovať iba dary, ktoré Sv. Otec daroval predstaviteľom štátu, cirkevným inštitúciám, ako aj drobné dary, ktoré boli rozdávané širokej verejnosti.  Postupne sa však ukázalo, že pápežských darov na Slovensku vôbec nie je málo a zaslúžili by si odbornú katalogizáciu a spracovanie. Výstava tak tvorí reprezentačný výber pápežských darov, ktoré Slovensko získalo. Nosnú konštrukciu nesú dary, ktoré Slovensku venovali Sv. Otec František a Ján Pavol II, ktorý navštívil Slovensko tri razy v rokoch 1990, 1995 a 2003. Osobitný zreteľ je kladený na prezentáciu darov sv. Jána Pavla II., ktoré zanechal v Spišskej diecéze počas svojej druhej apoštolskej cesty. Atmosféru tejto návštevy sprítomňujú aj dokumentačné fotografie autorov Petra Brenkusa, Kazimíra Štubňu, Miroslava Novotného (Spoločenstvo Človek a Viera a fotografií Spolku kresťanských fotografov Človek a Viera).

Každý z darov je označený znakom toho pápeža, ktorý ho daroval.

Koncepcia výstavy sa v priestoroch starého kláštora minoritov v Levoči odvíja v troch líniách. Prvú tvoria dary, ktoré pápeži venovali prezidentom Slovenskej republiky a predstaviteľom štátu. Dary nie sú venované konkrétnej osobe, ale úradu. Pri tejto príležitosti môžu návštevníci vidieť aj ten najnovší, ktorý Svätý Otec František daroval prezidentke Zuzane Čaputovej pri príležitosti jej  návštevy Vatikánu.

Druhou sú dary, ktoré boli venované cirkevným inštitúciám a cirkevným predstaviteľom. Sú to prevažne liturgické predmety, ktoré boli venované kostolom a chrámom, kde sa počas návštevy slúžila sv. omša. K tým patrí aj najstarší doložený pápežský dar na Slovensku z roku 1911. Je ním kalich, ktorý venoval pápež Pius X. Kostolu sv. Alžbety v Bratislave. K prezentovaným darom patrí aj dekoratívny tanier, tzv. fangotto s motívom sv. Petra. Ten nezískala katolícka cirkevná inštitúcia, ale stal sa darom pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí. Je to pamiatka na stretnutie Sv. Otca Františka so židovskou komunitou pri pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí        v Bratislave 13. septembra 2021.

Drobné dary ako ružence, pamätné medaily a fragment koberca, ktorý bol použitý počas stretnutia pápeža Františka s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX. v Košiciach 14. septembra 2021,  tvoria tretiu líniu výstavy.

Osobitné miesto na výstave majú pápežské dary, ktoré prišli na Slovensko počas komunistického režimu. Symbolizujú spojenie Svätej stolice s umlčanou cirkvou na Slovensku.  Táto skupina zahŕňa biskupský prsteň darovaný sv. o. Jánom XXIII. pri príležitosti otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) aj kalich – dar Jána Pavla II. Slovenskému ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Predmety na výstavu zapožičali Kancelária prezidenta SR, Kancelária predsedu vlády SR, Kancelária Národnej rady SR, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Apoštolská nunciatúra, Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská pošta a. s., ďalších 14 cirkevných inštitúcií i súkromné osoby.

Každý z vystavených predmetov predstavuje významnú historickú udalosť a spolu sú odkazom na intenzívne vzťahy medzi Slovenskom a Vatikánom, na vzácne spojivo medzi Petrovým nástupcom a našou krajinou. Výstava je tiež príležitosťou spoznať súčasnú umelecko–remeselnú produkciu remeselných dielní Vatikánu a Talianska.

 

Mgr. Demčáková Zuzana

SNM- SML