Aktuality

VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA JE VYNOVENÁ

279182197_3248690042034309_2759966159244017593_n

3. mája 2022 prebehlo na vodnej nádrži slávnostné odovzdanie stavby „Žabia cesta – Revitalizácia prírodno – ekologického centra v Levoči.“

Primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič, predseda PSK Milan Majerský, zástupca primátora mesta Stary Sacz Kazimierz Gizicki, architektka projektu Mária Čutková a konateľ firmy Dinis Pavol Dinis slávnostne prestrihli pásku.

Okolie priehrady nachádzajúce sa neďaleko mesta Levoča prešlo veľkou premenou. Vznikla ekologická relaxačno-oddychová zóna s interaktívnym náučným chodníkom s dĺžkou 1 175 m. Pred vstupom do areálu je vybudované parkovisko s 37 miestami a novo zriadený objekt informačného centra. V areáli sú umiestnené lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a verejné osvetlenie. Plochy napravo od vstupu do areálu budú slúžiť na športové využitie – univerzálne ihrisko a zážitkový areál s lanovým parkom – lezecká stena. Po ľavej strane od vstupu je zrealizované detské ihrisko. Oproti areálu detského ihriska je prekryté pódium, ktoré bude využívane pre rôzne aktivity. „Dom prírody“ poslúži ako prírodovedná expozícia s učebňami.

Súčasťou obnovy vodnej nádrže je nové mólo s vyhliadkovou vežou, ktoré poslúži pre vodné bicykle a člny. Vytvorená je zóna vonkajších prístreškov pre oddych s možnosťou grilovania na jestvujúcich ohniskách.

Pevne veríme, že realizáciou tohto projektu sa nám podarilo v oblasti cestovného ruchu vytvoriť vhodné podmienky pre nezabudnuteľné zážitky a vzdelávanie širokého spektra návštevníkov.

Areál bude sprístupnený verejnosti po ukončení kolaudačného konania.

Galéria