Aktuality

VITAJ JAR

284171779_3265474450355868_4857173104572274767_n

Šikovnosť remeselníkov, žiakov základných, stredných škôl a ich tvorba tematicky zameraná na tradície a zvyklosti spojené s jarou sa 25.5.2022 predstavujú v Kongresovej sále Mestského divadla s názvom podujatia Vitaj jar. Realizuje sa to v rámci projektu „Radnica otvorená komunitám (Radnica)“ kód projektu: CLT01027, Aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ešte stále sa môžete prísť pozrieť.

Galéria