Aktuality

UDEĽOVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

300732816_3329858033917509_752702690758677633_n

Dňa 19.8.2022 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči v átriu mestského divadla. Primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský udelil verejné uznania:

ČESTNÉ OBČIANSTVO:

  • Henriete Farkašovej za osobitný prínos v oblasti rozvoja slovenského paralympijského športu, mimoriadne úspechy v zjazdovom lyžovaní a za šírenie dobrého mena mesta Levoča a SR v zahraničí.
  • Pavlovi Mikolajčákovi za šírenie dobrého mena Levoče a Slovenska v zahraničí a medzinárodné úspechy v oblasti architektúry.

CENU MESTA LEVOČA

  • Magdaléne Janovskej za hodnotu a kvalitu architektonických diel a aktívny prístup pri obnove pamiatok zaradených do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v meste Levoča.
  • Internému oddelenie Nemocnice Agel v Levoči za veľké osobné nasadenie a obetavosť pri starostlivosti o pacientov počas pandémie COVID-19.
  • Jánovi Ferkovi za aktívnu činnosť a prácu v prospech seniorov.
  • Rastislavovi Osifovi za významné výsledky vedeckej a verejnoprospešnej činnosti, za propagáciu mesta Levoča doma i v zahraničí a za činnosť pri záchrane ľudských životov.
  • Jánovi Valkovi za celoživotný prínos pri šírení dobrého mena doma i v zahraničí.

CENU PRIMÁTORA MESTA

  • Ladislavovi Gajdoši za mimoriadny podiel na rozvoji školstva zrakovo postihnutých a za celoživotný prínos v oblasti ochrany prírody a rozvoja poľovníctva.
  • Jánovi Lesňákovi za významný podiel v rozvoji kultúry, sochárstva, výtvarného umenia a za propagáciu mesta Levoča doma a vo svete.
  • Rastislavovi Višňovskému za aktívny podiel na duchovnom a kultúrnospoločenskom dianí mesta Levoča, za zásluhy pri výstavbe gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Levoči, za ekumenizáciu kresťanských cirkvi v Levoči.

Všetkým laureátom srdečne blahoželáme

Galéria