Aktuality

PARTNERSTVO MESTA LEVOČE A MESTA LITOMYŠL

316952675_3410079152562063_3354901994171904558_n

Mesto Levoča je dlhodobo orientované na aktívnu medzinárodnú, medzimestskú a regionálnu spoluprácu. Táto spolupráca je posudzovaná najmä z hľadiska prienikových tém a priorít. Jedným z partnerských miest je mesto Litomyšl, s ktorým prebieha intenzívna spolupráca v oblasti kultúry, športu, školstva, ako aj iných oblastí. Skúsenosti partnerov sú často inšpiratívne a aj vďaka nim možno mestské témy riešiť rýchlejšie.

Pridanou hodnotou sú dlhodobo budované aktívne kontakty, podobné strategické záujmy, ako aj zapojenie do zaujímavých projektov a iniciatív.

Dnes prebehlo rokovanie predstaviteľov Mesta Levoča, riaditeľa Gymnázia Janka Francisciho Rimavského Jaroslava Kramarčíka a zástupcov Mesta Litomyšl, ako aj riaditeľky Gymnázia Aloise Jiráska Ivany Hinkovej Litomyšl za účelom vytvorenia spolupráce oboch škôl. Spoločné projekty budú pokračovať aj v tomto volebnom období.

Galéria