Aktuality

Odbor, ktorý pacientov vracia do bežného života. Ôsmy september je svetovým dňom fyzioterapie

FBLR Levoča

8. september, patrí fyzioterapii. Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Levoča je v prevádzke už od 7. 2. 1972. Pod dlhým názvom sa ukrýva množstvo príjemných liečebných procesov, ktoré mnohí z nás poznajú. Čím sa primárne zaoberá rehabilitačné oddelenie a prečo je vnímané ako zážitkový odbor?

Pod dlhým názvom Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sa ukrýva množstvo rôznorodých liečebných procesov. Podrobné vysvetlenie názvu a základných liečebných postupov približuje primárka oddelenia MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA. „Rehabilitácia je multiodborová medicínska služba, ktorú poskytujeme pre pacientov s rozličnými poruchami mobility, stability, koordinácie, nesebestačnosti v bežných denných aktivitách (ADL), pri pretrvávajúcej funkčnej disabilite (postihnutí) pre všetky vekové kategórie. Každý pacient, ktorý príde na naše oddelenie, má iné ochorenie, postihnutie, iný vek, rôzne štádium ochorenia či iné pracovné zaradenie. V každom prípade musíme individuálne vyhodnotiť a prispôsobiť potreby každého pacienta, aby sme mu zlepšili kvalitu života. Dôraz kladieme na aktívny prístup pacienta k jeho liečbe a jeho skorý návrat do bežného života v kvalitatívne najvyššej možnej úrovni,“ vysvetľuje základný princíp rehabilitácie primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA.

„Fyzikálna liečba využíva rozličné formy a druhy fyzikálnych podnetov na organizmus za účelom  liečby štrukturálnych porúch. Každý z prúdov má jedinečné pôsobenie. Vysokofrekvenčné prúdy výrazne prekrvujú tkanivo. Využívame ich najmä pri liečení pohybového aparátu, kde potrebujeme degenerované tkanivo prehriať, alebo tam, kde sa u pacienta nachádzajú svalové spazmy. Naopak, nízkofrekvenčné prúdy využívame pre ich analgetický  účinok, ako aj na  prekrvenie tkaniva v oblasti postihnutia. Účinkom sa zlepšuje odtok lymfy, prekrvenie a všetky chemické procesy, ktoré spôsobujú hojenie tkaniva či tvorbu kolagénu,“ vysvetľuje primárka.

Balneológia sa zaoberá kúpeľníctvom, vplyvom termálnych vôd a liečivých minerálov na ľudský organizmus. Je to pojem, ktorý všetci veľmi dobre poznajú a majú ho asi aj najradšej. Táto pasívna forma prijímania rozličných procedúr v kúpeľoch úzko súvisí aj s klimatológiou, ktorá sa zaoberá významnými atmosférickými vplyvmi na ľudský organizmus. „Mnohí veľmi dobre vedia, že nastavenie atmosférickej rovnováhy výborne vplýva na organizmus, a preto radi využívajú rôzne relaxačné pobyty na horách alebo pri mori,“ objasňuje MUDr. Dzurňáková a dodáva, že posledným pojmom z názvu oddelenia je liečebná rehabilitácia, ktorá zahŕňa  pohybovú liečbu, aktívnu liečbu, rôzne druhy špecifických metodík a liečebnú telesnú výchovu, čo je jedným zo základných princípov úspešnej liečby. Oddelenie FBLR však toho ponúka omnoho viac a je určené pre pacientov rôznej vekovej kategórie od batoliat až po seniorov, ktorí potrebujú rôzne formy rehabilitačnej starostlivosti.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Galéria