Aktuality

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

319891291_1111502722883639_7815928443250189393_n

Každoročne v priestoroch mestskej radnice v Levoči sa koná oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Organizátorom oceňovania darcov krvi plaketou Jána Janského je Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves. Pozvaní darcovia boli oceňovaní dlhoročnou pracovníčkou Červeného kríža Evou Moschovou a súčasnou predsedníčkou Jankou Kipikašovou. Pravidelnú účasť na tomto oceňovaní ma aj primátor mesta Miroslav Vilkovský, ktorý vo svojom príhovore poďakoval oceneným za darcovstvo a vyzdvihol ich vysoko humánnu činnosť.

Galéria