Aktuality

MESTO LEVOČA MERIA KVALITU OVZDUŠIA

ovzdusie

Mesto Levoča v marci 2022 uzavrelo so spoločnosťou AGDATA, s.r.o. zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcej sa monitoringu kvality ovzdušia. Za týmto účelom bola na vopred dohodnutom mieste inštalovaná sada senzorov vo vlastníctve vyššie uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť bude mestu poskytovať tieto digitálne služby:

1. Monitoring prachových častíc (PM 1; 2,5; 4 a 10), oxidu dusičného (NO2) v meste Levoča.

Prachové častice a ich nebezpečnosť sa delia podľa svojej veľkosti:

• PM 10 – Častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do hrtanu a dolných dýchacích ciest.

• PM 4 – Častice menšie ako 4 mikrometre sú medzi skupinou medzi PM10. Nedostanú sa cez hrtan a dolné dýchacie cesty až do priedušiek.

• PM 2,5 – Častice menšie ako 2,5 mikrometra sa usadzujú v prieduškách, oproti väčším časticiam zasahujú naše telo výraznejšie.

• PM 1 – Merané sú častice o veľkosti 0,3 – 1 mikrometer. Veľmi jemné prachové častice menšie ako 1 mikrometer sú najnebezpečnejším typom. Usadzujú sa v pľúcach, odkiaľ prechádzajú do krvného obehu.

Koncentrácia NO2 súvisí s intenzitou a plynulosťou dopravy (emisným zdrojom), meteorologickou situáciou (hlavne intenzitou slnečného žiarenia a teplotou) a v neposlednej rade s rozptylovými podmienkami. Vyššie koncentrácie NO2, ktoré môžeme pozorovať v nočných hodinách, sú z dôvodu pôsobenia slnečného žiarenia na NO2, čím vzniká O3, a preto sú hodnoty NO2 v noci vyššie.

Pri teplotných inverziách a nízkych rýchlostiach vetra bývajú koncentrácie znečisťujúcich látok vyššie.

2. Monitoring meteorologických podmienok v meste Levoča.

Namerané údaje sú prístupné a zverejnené na stránke mesta:
https://www.levoca.sk/meranie-kvality-ovzdusia/
a
https://www.levoca.sk/meteorologicka-situaca/.

Každé 3 minúty sa merané údaje aktualizujú, archivujú, vrátane možnosti exportu dát do excelu.

Popis aktuálnych nameraných hodnôt kvality ovzdušia je vyjadrený stupnicou „Veľmi dobrá“ až po „Veľmi zlá“ s popisom možných dopadov na zdravotný stav obyvateľov a návštevníkov mesta.

Monitoring meteorologických podmienok poskytuje obyvateľom aktuálne údaje ako sú: teplota a vlhkosť vzduchu; smer, náraz a rýchlosť vetra; zrážky a tlak vzduchu.