Aktuality

Levočská nemocnica otvára ambulanciu klinickej psychológie

2. amb. klinic. psych.

Nemocnica AGEL Levoča otvára od 21. februára 2022 ambulanciu klinickej psychológie. Ordinovať bude počas pracovných dní okrem stredy, od 7.30 hod. do 15.00 hod. Nachádzať sa bude v priestoroch interného oddelenia, v bývalej internej ambulancii. Ambulancia bude v tomto odbore poskytovať zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov. V zdravotnej starostlivosti budú zaradené výkony na požiadanie lekára, sociálne účely či na vlastnú žiadosť pacienta. Ambulancia poskytne aj možnosť individuálnej, párovej a skupinovej psychoterapie.  

„Sme veľmi radi, že po organizačných prípravách môžeme začiatkom februára privítať pacientov v novootvorenej ambulancii klinickej psychológie,“ hovorí primárka psychiatrického oddelenia MUDr. Erika Gernáthová. Doposiaľ mala nemocnica na psychiatrickom oddelení v prevádzke len psychiatrickú ambulanciu. „Ambulanciou klinickej psychológie tak rozširujeme pôsobenie nášho odboru a ponúkaných odborných služieb a poskytovaných výkonov aj v odbore psychológie. Veľkou výhodou novej ambulancie je aj to, že pacienti, ktorí začali individuálnu psychoterapiu počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení, môžu vo svojej liečbe plynule pokračovať v ambulancii s tým istým psychológom, “ informuje primárka oddelenia.

Ambulancia klinickej psychológie bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. počas pracovných dní okrem stredy. „K poskytovaným výkonom našej ambulancie klinickej psychológie bude patriť komplexné a parciálne psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára – špecialistu, pre sociálne účely či na vlastnú žiadosť pacienta. Vítaní budú u nás pacienti so záujmom o individuálnu, párovú a skupinovú terapiu či nácvik relaxačných techník,“ informuje o možnostiach poskytovaných výkonov novej ambulancie klinická psychologička levočskej nemocnice, Mgr. Monika Hasajová.

 

Špecifikum ambulancie klinickej psychológie bude prevádzka mimo budovy psychiatrického oddelenia. Z prevádzkovo-priestorových dôvodov bude ambulancia situovaná v pavilóne interného oddelenia, v priestoroch bývalej internej ambulancie. Nová ambulancia levočskej nemocnice má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Union, Dôvera a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Záujemcovia o vyšetrenie sa môžu od 21. februára 2022 objednať na telefónnom čísle +421 904 322 605.

Ordinačné hodiny ambulancie klinickej psychológie Nemocnice AGEL Levoča a. s.:

PONDELOK: 7:30 – 15:00
UTOROK: 7:30 – 15:00
STREDA: x
ŠTVRTOK: 7:30 – 15:00
PIATOK: 7:30 – 15:00

Kontakt:
Telefónne číslo: +421 904 322 605
E-mail: psycholamb@nle.agel.sk

 

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Galéria