Aktuality

CENA MESTA STARÝ SĄCZ

295909699_3311536805749632_5455671358949654668_n

Primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský sa zúčastnil dňa 22.7.2022 slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starom Sączi, kde bol ocenený Čestným odznakom Starého Sączu. Ocenenie sa udeľuje ľuďom, ktorí sa celou svojou odbornou, spoločenskou a verejnou činnosťou zaslúžili o hospodársky, kultúrny a spoločenský rozvoj Starého Sączu.

Levoča je od roku 2003 partnerským mestom Starého Sączu. Je to náš najbližší a najdôležitejší zahraničný partner z hľadiska spoločných projektov. Vďaka tejto spolupráci miest Levoča a Stary Sącz sa mohli realizovať projekty v rámci programu EÚ Interreg Poľsko-Slovensko. Medzi tieto projekty patrí: revitalizácia mestského parku v Starom Sączi, koncepcia protipovodňovej ochrany údolia Popradu a Dunajca v obci Stary Sącz, inovatívny cezhraničný produkt kultúrneho turizmu v Starom Sączi a Levoči – karpatské mestá s klímou, projekt Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Pavol Majster v dejinách svojich miest, projekt Objavovanie vyblednutých stôp histórie – po stopách tajomstiev v Starom Sączi a Levoče a napokon projekt – Prírodné klenoty pohraničia – inovatívne prírodné chodníky na Miejskej Góre a Levočskej Doline. Všetky tieto aktivity slúžia na ochranu a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia. Nemenej dôležitá je živá výmena názorov medzi obyvateľmi družobných miest. Remeselníci a umelci zo Starého Sączu často navštevujú Levoču počas jarmokov a iných podujatí.

Galéria