Aktuality

AKADÉMIA DEDIČSTVA KRAJÍN V4 – LETNÁ ŠKOLA MANAŽMENTU SVETOVÉHO DEDIČSTVA KRAJÍN V4

IMG_1868

14.7.2022 sa v budove Starého kláštora minoritov v Levoči uskutočnil 11. ročník Akadémie dedičstva krajín V4 – Letnej školy manažmentu svetového dedičstva. Koná sa v Krakove, Levoči  a Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule v dňoch od 15. – 21.7.2022. Cieľom letnej školy  je prehlbovanie pochopenia jedinečnej svetovej hodnoty lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Účastníci sa priamo na mieste   zoznámili s mnohými aspektmi  kultúrnych hodnôt daného regiónu  a získali  pozitívne ,ale aj negatívne príklady z doteraz realizovaných opatrení. Na pracovnom stretnutí sa osobitný dôraz kládol na krízový manažment. Návrhy a odporúčania účastníkov Akadémie V4 budú použité ako jeden zo zdrojov pre aktualizáciu manažmentu plánu lokality. V Levoči sa dozvedeli o celkovom manažmente systému lokality a o úlohách, výzvach manažmentu na území mesta Levoča  s dôrazom na aktivity členov riadiacej skupiny vo vzťahu k vzdelávaniu a zlepšeniu povedomia o jedinečnej svetovej hodnote lokality a o vzájomnej spolupráci rôznych zainteresovaných aktérov.

Galéria